Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Mecenas Władysław Siła-Nowicki (1913–1994)

Autor: Artur Kubaj 2014

Mecenas Siła­Nowicki jest ważną postacią w historii Polski XX w. przede wszystkim z uwa­ gi na jego zasługi dla opozycji antykomunistycznej. Zapisał piękną kartę w dziejach polskiej adwokatury, jako jeden z najwybitniejszych obrońców politycznych w PRL. Związany z polską chadecją, szczególnie wysoko cenił sobie znaczenie państwa. Swoją życiową postawą, pra­ cą i aktywnością służył sprawie niepodległości Polski, obronie dobrego imienia Polaków oraz praw i godności człowieka. Z troską i niepokojem obserwował bieg wydarzeń III Rzeczypospolitej i dawał temu wyraz w wielu wystąpieniach publicznych i publicystyce. Przez całe życie zachował niezależność myślenia i wierność wyznawanym zasadom, za co często płacił wysoką cenę.

 

Siła­ Nowicki miał silny charakter i bogatą osobowość. Traktował swój zawód jako powoła­ nie, ale prywatnie był także znawcą i miłośnikiem poezji, człowiekiem obdarzonym poczuciem humoru, pogodą ducha i bezinteresowną życzliwością dla ludzi.
Słowa Władysława Siły­ Nowickiego odzwierciedlają podejście do życia nie tylko jego same­ go, lecz także wielu osób jego pokolenia, ukształtowanych II Rzeczypospolitej, uwięzio­ nych okresie stalinowskim: „Moje losy życiowe, długoletnie oderwanie od normalnego życia, groźba śmierci, więzienie warunkach zdawałoby się beznadziejnych sprawiają, że być może lepiej od innych umiem cenić to, co mam, że nigdy tego wszystkiego, co jest moim zasię­ gu, nie uważam za coś, co należy mi się automatycznie. Wiem, że tego wszystkiego można nie mieć, że to, co jest dla człowieka zwyczajne – może być jakimś niezwykłym szczęściem. Cenić to, co mam – moje możliwości, bliskość serdeczność ludzi, zrozumienie najbliższych. Wiem, że to wszystko wcale nie musi być dane człowiekowi...”.

 

Pobierz