Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Ludzie słupskiej bezpieki

2009

Genezy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa poszukiwać należy jeszcze w 1943 r., gdy pod Moskwą zorganizowano Polski Samodzielny Batalion Szturmowy, przekształcony z czasem w Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW).

 

Kilka miesięcy później w ośrodku NKWD w Kujbyszewie zorganizowano kurs dla pierwszej grupy funkcjonariuszy przyszłej bezpieki w Polsce. To właśnie „kujbyszewiacy” tworzyli zręby aparatu
bezpieczeństwa w „Polsce Lubelskiej”. Proces ten odbywał się przy aktywnym wsparciu oraz „opiece” funkcjonariuszy sowieckich i zapoczątkowany został jeszcze przed ogłoszeniem Manifestu PKWN w lipcu 1944 r. Szefem powstałego wówczas Resortu Bezpieczeństwa Publicznego (po przekształceniu PKWN w Rząd Tymczasowy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) został Stanisław Radkiewicz. 

dr Igor Hałagida [fragment broszury]

Pobierz