Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Twarze koszalińskiej bezpieki

2007

Wystawa prezentuje wizerunki czterdziestu czterech funkcjonariuszy kadry kierowniczej koszalińskiej bezpieki. W jej skład wchodzili szefowie WUBP, kierownicy WUds.BP, komendanci wojewódzcy MO i ich zastępcy ds. SB, naczelnicy i zastępcy naczelników wydziałów UB i SB. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to rosnąca rola opozycji wobec rządów komunistycznych. Z tego powodu przy doborze sylwetek funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa szczególny nacisk położono na osoby pełniące służbę w ostatnich dwudziestu latach rządów komunistycznych w Polsce.

Pobierz