Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

האם מטילדה גטר

Autor: האחות טרזה אנטונייטה פרונצק ממשפחת מריה 2022


הנזירה מטילדה ממסדר “הפרנציסקניות של משפחת
מריה” הייתה המארגנת והמייסדת של עשרים וחמימ
שה מוסדות חינוך וטיפוח ידועים, בעלת הישגים בתמ
חומי החינוך והצדקה, מעוטרת מדליות “תחיית פולין”
תהילת (“ ,)1925צלב הזהב” (1931), בעלת צלב
החרבות” (1985), במשך שמונים ואחת שנים הייתה
חלק ממשפחת מריה והשפיעה רבות על חינוך, כשעבדה
במשרות בכירות כמורה, מחנכת, ואחראית על מנזרים
באודסה, פטרסבורג, ורשה והנסיכות הוורשאית. היא
מהווה את אחד מהנציגים המובחרים של האומה הפולמ
נית. בתקופת מלחמת העולם השנייה הצילה שבע מאות
וחמישים יהודים, מתוכם למעלה מחמש מאוד ילדים.

 

Pobierz