Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Lokalny dodatek historyczny „Ludność cywilna w Łodzi w przededniu i w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.”

2019

Pomimo sporego zróżnicowania politycznego i podziałów partyjnych postawa społeczeństwa łódzkiego wobec groźby agresji ze strony Niemiec była w zasadzie jednolita, zdeterminowana chęcią obrony niepodległego bytu. Problem był jedynie w odniesieniu do ludności niemieckiej mieszkającej w Łodzi, gdyż jej część zachowała postawę lojalną wobec państwa polskiego, ale spora grupa – zwłaszcza młodzieży – włączyła się w działania dywersyjne przeciwko Polsce.

W weekendowym wydaniu „Gazety Polskiej Codziennie” (31 sierpnia - 1 wrzesnia 2019) zamieściliśmy specjalny rocznicowy dodatek prasowy przygotowany przez łódzki oddział IPN. Przygotowany został z myślą o mijającej 80. rocznicy wybuchy II wojny światowej. Znalazły się w nim teksty poświęcone losom ludności cywilnej we wrześniu 1939 r. w Łodzi i okolicach. Autorami są profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Lesiakowski i Witold Jarno oraz pracownicy IPN: dr hab. Janusz Wróbel, dr hab. Sebastian Piątkowski, dr Michał Kobierecki, Ewelina Ślązak, dr Artur Kuprianis, Paweł Wąs.

Pobierz