Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (2)/2005

2005

SPIS TREŚCI

Struktury

Krzysztof Szwagrzyk
Oficerowie sowieccy w strukturach wymiaru sprawiedliwości Wojska Polskiego

Sławomir Poleszak
Pion śledczy WUBP w Lublinie. Struktura i ludzie (sierpień 1944 – kwiecień 1947)

Wacław Dubiański
Rozmieszczenie placówek aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1975

Artykuły i Dokumenty

Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki
„Ketman” i „Monika” – żywoty równoległe

Piotr Gontarczyk
Relacja TW „Returna” ze spotkania z Jackiem Kuroniem. Przyczynek do rozważań na temat wydarzeń marca 1968 r.

Maciej Korkuć
Pretorianie władzy „ludowej”. Zasady organizacji oddziałów prowokacyjnych i sieci agenturalnej w świetle instrukcji Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Sławomir Cenckiewicz
Czaplicki do Brystygierowej. Dyrektor Departamentu I Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego o początkach akcji reemigracyjnej

W oczach własnych 

Filip Musiał
„Rehabilitacje” – wspomnienia Józefa Waszkiewicza, sędziego NSW

Biogramy 

Tomasz Kurpierz
Stanisława Kowalska z d. Michalik (1919-1998), naczelnik Wydziału Śledczego WUBP w Katowicach, prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie, adwokat

Krzysztof Kaczmarski
Bracia Sieradzcy

Recenzje

Igor Hałagida, Georgij Sannikom
„Bolszaja ochota. Razgrom woorużiennoho podpolia w zapadnoi Ukrainie”, Moskwa 2002

Stanisław Salmanowicz, Janusz Borowiec
 „Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości. Rzeszowszczyzna 1944-1954”, Warszawa 2004

Listy do redakcji

Piotr Majer
W odpowiedzi Maciejowi Korkuciowi

 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

Pobierz