Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (5)/2007

2007

SPIS TREŚCI
 
 

Metodologia

Wojciech Sawicki
Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej

Monika Komaniecka
Osobowe źródła informacji w technice operacyjnej

Struktury

Tomasz Balbus
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Legnicy (maj–grudzień 1945 r.). Struktura, kadry, działalność

Krzysztof Szwagrzyk
Obsada personalna Informacji Wojskowej Śląskiego Okręgu Wojskowego 1945–1956

Artykuły

Krzysztof Szwagrzyk
Działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa wrocławskiego przeciwko oddziałowi Franciszka Olszówki ps. „Otto” (23 grudnia 1945 – 23 lutego 1946 r.)

Dariusz Węgrzyn 
Dzieje pewnego werbunku. UB wobec Jerzego Kurcyusza w latach 1947–1956

Mirosław Sikora
Kierunki działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa wobec inteligencji technicznej na przykładzie kadry naukowej Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej

Janusz Wróbel
Jerzy Kosiński a tajne służby

Sławomir M. Nowinowski
Andrzeja Feliksa Grabskiego żywoty równoległe

Dokumenty

Janusz Borowiec
Nadużycia funkcjonariuszy więzienia w Rzeszowie w świetle raportu naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie z listopada 1949 r.

Paweł Skubisz
Casus Barana – rzecz o defraudacji funduszu operacyjnego SB

Paweł Piotrowski
Formy działalności operacyjnej wywiadu cywilnego PRL. Instrukcja o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW z 1972 r.

Sławomir Cenckiewicz
„Endekoesbecja”. Dezintegracja Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w latach 1982–1986

W oczach własnych

Maciej Korkuć
„Moje bezpieczniackie wojsko…”. Początki władzy komunistycznej w oczach płk. UB Józefa Jurkowskiego

Biogramy

Jerzy Bednarek
Zygmunt Lercel (1921–1950), agent Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego

Ewa Leniart
Eustachy Roman Lech (1919–1991), prokurator WPR w Rzeszowie i Lublinie, sędzia WSR w Rzeszowie, adwokat

Wojciech Frazik
Marian Stróżyński vel  Marian Reniak (1922–2004), „agent wszechstronnie sprawdzony”, funkcjonariusz SB, literat

Paweł Tomasik
Adam Pietruszka (ur. 1938), zastępca dyrektora Departamentu IV MSW

Aneta Nisiobęcka
Tadeusz Czyżewski (ur. 1940), zastępca naczelnika Wydziału VII Biura „B”, naczelnik Wydziału XII Biura „B” MSW

Recenzje

Zbigniew K. Wójcik
Krzysztof Sidorkiewicz, Represje organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Toruń 2005

Piotr Gontarczyk
Oleg Borysowicz Mozochin, Prawo na represii. Wniesudiebnyje połnomoczija organow gosudarstwiennoj biezopasnosti (1918–1953), Moskwa–Żukowskij 2006

Listy do redakcji

Leszek Pawlikowicz
W odpowiedzi Panu Tomaszowi Balbusowi

Wykaz skrótów

Noty o Autorach


 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

Pobierz