Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 10/2012

2012

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Struktury

Leszek Pawlikowicz
Tarcza i miecz – od rozkwitu do upadku. Podstawowe funkcje, struktury, potencjał kadrowy oraz obsada personalna Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1975–1991

Tomasz Pączek
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w latach 1946–1989. Rozwój organizacyjny i rola w aparacie represji PRL

Jacek Wygoda, Radosław Peterman
Zapomniane organy bezpieczeństwa państwa – Wojskowa Służba Wewnętrzna KB W i WOP, Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW      

Artykuły

Marcin Gmyr
Represyjne działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa łódzkiego w pierwszym półroczu 1946 r.

Dariusz Iwaneczko
Tajny współpracownik „X". Studium współpracy agenturalnej Józefa Kurylaka   

Adrian Jusupović
Ośrodki kształcenia chorążych w MSW. Na przykładzie Szkoły Chorążych pionu obserwacji

Radosław Kurek
Kaci bezpieki na tle Marca '68. Roman Romkowski, Anatol Fejgin i Józef Różański w oczach SB (1964–1968)

Artur Piekarz
Ostatnia walka grupy Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego" w świetle zeznań żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Janusz Wróbel
Emigracyjny rozdział kariery politycznej Stanisława Bańczyka (do 1957 r.)

Paweł Ziętara
Strategia konia trojańskiego. Aparat bezpieczeństwa PRL wobec emigracyjnego Stronnictwa Pracy

Dokumenty

Grzegorz Goryński
Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza widziany oczami jego szefa, płk. Stefana Sobczaka. Ocena zaprezentowana na odprawie kadry kierowniczej tej formacji na początku 1955 r.

Bartosz Kapuściak
Czy Lech Wałęsa był agentem Wojskowej Służby Wewnętrznej? Glosa w sprawie pewnego zeznania, czyli kilka uwag o karcie osobowej tajnego współpracownika WSW  

Piotr Milczanowski
Reforma krakowskiej struktury SB na przełomie lat 1989 i 1990 (w świetle zachowanych materiałów archiwalnych w krakowskim OBUiAD)    

Biogramy

Krzysztof Dziadziuszko
Kazimierz Jankowski (1921-1975), generał brygady, sędzia WSR w Gdańsku i Koszalinie, prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego

Szymon Hermański, Tomasz Wróblewski, Piotr Śmietański (1899-1950),
Kat z Mokotowa 511

Recenzje

Filip Musiał, Rafał Pieja
Przewodnik po cywilnych służbach specjalnych od UB do ABW, Mikołów 2011

Antoni Zieliński, Łucja Marek, ks. Mariusz Trąba
Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa, Katowice 2010

Wykaz skrótów

Noty o Autorach

Zasady przygotowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw BEP IPN

 

Czasopismo indeksowane w Bazach Zasobów Cyfrowych Muzeum Historii Polski

Pobierz