Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Generał brygady Elżbieta Zawacka „Zo" (1909-2009)

Autor: Katarzyna Minczykowska 2015

„Nie, nawet to ubeckie więzienie… To nie było ważne. Ważne było, żeby jeszcze coś zrobić” – wspominała po latach wypełnionych służbą, pracą nauczycielską i działalnością społeczną blisko stuletnia Elżbieta Zawacka.

 

W 1952 r. została skazana za szpiegostwo przez władze komunistyczne na 10 lat pozbawienia wolności, odsiedziała cztery, przechodząc wcześniej gehennę śledztwa. Absolwentka dwóch uniwersytetów, przedwojenna nauczycielka matematyki, komendantka Rejonu Śląskiego Przysposobienia Wojskowego Kobiet, zastępczyni szefa Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ-AK, dzieliła celę z więźniarkami kryminalnymi. Uczyła je algebry i rachunków, dając nadzieję na lepsze jutro, odnajdując sens w tym, co innym wydawało się bezsensowne. 

Elżbieta Zawacka do swoich ostatnich dni działała na rzecz zachowania pamięci o wojennej działalności niepodległościowej Polaków. Została odznaczona m.in. Orderem Orła Białego w 1995 r. oraz uhonorowana tytułem Kustosza Pamięci Narodowej w 2002 r. W 2006 r. na wniosek środowisk kombatanckich awansowano ją do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. Zmarła w Toruniu 9 stycznia 2009 r., na 81 dni przed swoimi setnymi urodzinami.

 

Pobierz