Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku”

2008

„Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku” to kolejny pakiet edukacyjny poświęcony problemom Górnego Śląska, przygotowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W 2001 roku ukazał się pierwszy, zatytułowany „Obóz pracy w Świętochłowicach”.

 

Masowe wywózki mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w 1945 roku to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w powojennych dziejach tego regionu. Dopiero przełom 1989 roku pozwolił publicznie podejmować ten temat. Obowiązkiem spoczywającym na nauczycielach, wychowawcach i rodzicach jest przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy o tamtych wydarzeniach. Proponowana teka edukacyjna składa się z trzech części:  materiałów dla naczyciela, materiałów dla ucznia oraz luźnych kart. Genezę, przebieg oraz złożoność masowych wywózek przedstawiono we wprowadzeniu zamieszczonym w części dla ucznia. Znajdują się tam również: słownik pojęć, biogramy ważniejszych postaci, kalendarium wkroczenia Armii Czerwonej na Śląsk w 1945 roku, kalendarium deportacji w 1945 roku oraz bogaty wybór tekstów źródłowych.

W części dla nauczyciela można znaleźć propozycje scenariuszy lekcji historii, języka polskiego i godziny wychowawczej dla uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych oraz programowo najwyższych klas szkół ponadgimnazjalnych. Przykładowe tematy esejów stanowią propozycję dla nauczycieli planujących rozszerzenie zajęć poświęconych deportacjom. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę na ten temat, zaproponowano odpowiednią bibliografię.

Karty zawierają unikatowy materiał ikonograficzny, faksymilia dokumentów oraz mapę podziału administracyjnego Śląska w 1933 roku. Zostały one wykorzystane w proponowanych scenariuszach, ale mogą również stanowić podstawę innych zdjęć.

Teki edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez Wydział Edukacyjny BEP IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Centralą BEP w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej.

 

Pobierz