Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Biuletyn IPN 11/2018 - Niepodległa i niepokonani

2018

Dziesięciolecie Odzyskania Niepodległości uczczono wydaniem monumentalnej, bogato ilustrowanej księgi. Na setną rocznicę powinniśmy oddać w Państwa ręce całą serię takich ksiąg. Tymczasem proponujemy 160 stron „Biuletynu IPN” i film o polskich wynalazkach z przełomu wieków. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu artykułów i obejrzeniu dołączonego filmu nie będą Państwo rozczarowani.

 

W sprzedaży od 9 listopada 2018 r. w placówkach Poczty Polskiej, w sieci EMPIK oraz w księgarniach IPN.

 


SPIS TREŚCI

Jarosław Szarek – Niepodległa i niepokonani
Jaki był ten czas, gdy nasi przodkowie wybijali się przed stu laty na niepodległość? Pozostały wspomnienia, stare gazety, fotografie ‒ to one pozwalają zobaczyć dziś obraz owych pamiętnych dni.

Drogi do niepodległości – z prof. dr. hab. Andrzejem Nowakiem rozmawia Filip Gańczak
Nie powinniśmy przeciwstawiać pracy organicznej powstaniom, a wysiłków dyplomatycznych walce zbrojnej Legionów. Te różne formy starań o niepodległość Polski znakomicie się uzupełniały.

Wiesław Jan Wysocki – Nie było Jej, a jest…
Dwa wydarzenia z przełomu XVIII i XIX stulecia wstrząsnęły Europą – z konsekwencjami do dziś. Pierwsze to ludobójcza w istocie rewolucja we Francji, nazwana Wielką Rewolucją Francuską, która bardzo głęboko przeorała mentalność europejską. Drugie zaś to upadek Rzeczypospolitej, mocarstwa o – wydawało się – trwałym miejscu w życiu społeczności międzynarodowej.

Filip Musiał – Wolność – fundament polskiej tożsamości
Utrata niepodległości przez Polskę w 1795 r. rozpoczęła trwające ponad wiek starania o jej przywrócenie. Przyjmując, że pokolenie rodzi się co trzydzieści lat, pod zaborami żyły cztery pokolenia naszych przodków… A mimo to polska tożsamość, nasza tradycja i kultura przetrwały.

Marek Gałęzowski – O Józefie Piłsudskim i współtwórcach niepodległej Polski
Sto lat temu Polacy dysponowali grupą wybitnych polityków, którzy z determinacją dążyli do niepodległości i potrafili wyzwolić w społeczeństwie polskim niezbędną energię. Postacią pierwszoplanową był w tym gronie Piłsudski.

Włodzimierz Suleja – Legenda Marszałka
Legenda, której bohaterem stał się Józef Piłsudski, pojawiła się już za jego życia. Prawda, że zrazu nie wykraczała ona poza obóz socjalistycznej irredenty, ale okazała się wyjątkowo nośna. I, co ważniejsze, zataczała coraz szersze kręgi.

Adam Hlebowicz – Kościół dla Niepodległości
Katoliccy duchowni towarzyszyli Polakom w najtrudniejszych momentach walki o odzyskanie wolności, a później – o jej utrzymanie.

Maria Chodyko – Sztuka i architektura Niepodległej
Polska odzyskiwała niepodległość w czasie, gdy historia sztuki formowała się jako nowa dyscyplina akademicka. Jej założenia były oparte na idealistycznej heglowskiej tezie manifestowania się „ducha dziejów” w historii, który w swej dojrzałej postaci przejawiał się jako „duch narodowy”, przybierając charakterystyczne dla danej społeczności formy kulturowe i artystyczne.

Wojciech J. Muszyński – Dowboria – kresowa epopeja I Korpusu Polskiego
Podkomendni gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego byli pierwszymi polskimi żołnierzami, którzy stanęli do walki z bolszewizmem i zwyciężyli. Na odległych Kresach wyzwolili pierwszy skrawek Polski.

Tadeusz Zych – Narodziny Niepodległej w pamiętniku wójta Słomki
Proces dochodzenia Polski do niepodległości w 1918 r. był długi i skomplikowany. Z perspektywy lokalnej znakomicie pokazał go Jan Słomka (1842–1932).

Justyna Błażejowska – Uważaliśmy, że zwycięstwo jest bliskie…
W środowisku korowskim ścierały się różne koncepcje polityczne. Jacek Kuroń postulował finlandyzację Polski jako cel działalności. Ja podkreślałem, że najważniejsze miejsce powinna zająć walka o niepodległość – mówi Antoni Macierewicz.

Iwona Fischer – Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Tradycja i współczesność
Idea marszów szlakiem kadrówki narodziła się bardzo szybko po odzyskaniu niepodległości. Po wojnie została reaktywowana dopiero w 1980 r.

Pobierz