Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Biuletyn IPN nr 7-8/2017 - NKWD: Zabić Polaków 1937-1938

2017

Głównym tematem numeru jest przeprowadzona w latach 1937–1938 przez NKWD ZSRS w ramach Wielkiego Terroru tzw. operacja polska – jedna z największych, a najmniej znanych zbrodni na Polakach.

 

Spośród miliona rodaków, którzy w wyniku traktatu ryskiego zawartego w 1921 r. między II Rzeczpospolitą a bolszewicką Rosją znaleźli się za naszą wschodnią granicą, wymordowano być może nawet 200 tysięcy osób. Przywiązani do polskości i katolicyzmu, zostali uznani za szpiegów i sabotażystów, których trzeba zlikwidować.

Zanim doszło do ludobójstwa na mniejszościach narodowych oraz wrogach klasowych (tzw. operacja kułacka) niektórych bezskutecznie próbowano wychować w duchu sowieckim – piszemy m.in. o eksperymencie z powołaniem tzw. Marchlewszczyzny, Polskiego Rejonu Narodowego im. Juliana Marchlewskiego na Ukrainie, który miał być kuźnią nowych kadr przyszłej komunistycznej Polski.

Zbrodnia sowiecka w Winnicy na Ukrainie została, podobnie jak zbrodnia katyńska, odkryta w 1943 r. i nagłośniona przez Niemców.

Z kolei o niezrozliczonych zbrodniach niemieckich mówi autor książki Sprawa Reinefartha.

Borys Sokołow, jeden z zagranicznych autorów numeru (USA, Ukraina, Rosja), specjalizujący się w demaskowaniu nadużyć postsowieckiej polityki historycznej, pisze o przyczynach i skali śmiertelności wśród sowieckich jeńców wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.  

 

Od 31 lipca 2017r. w sprzedaży w sieci Empik, placówkach Poczty Polskiej i księgarniach IPN w Warszawie.

 


SPIS TREŚCI NUMERU

Jarosław Szarek – „Nie mogę o tym pisać ani myśleć”        

Operacja (anty)polska NKWD

Hiroaki Kuromiya – Wielki Terror w ZSRS 1937–1938    
„Operacja polska” 1937–1938 na tle mechanizmów Wielkiego Terroru. Z Nikitą Pietrowem rozmawia Henryk Głębocki       
Marek Klecel – Ludobójstwo przed wojenną zagładą. „Operacja polska” NKWD   
Marcin Majewski – „Operacja kułacka”. Tajny rozkaz NKWD nr 00447      
Jurij Szapował – System więzienno-łagrowy w czasie Wielkiego Terroru   
Anna Zechenter – Skrwawiona winnicka ziemia      
Szukam prawdy o „podolskim Katyniu”. O pierwszym ujawnionym miejscu zbrodni „operacji polskiej” NKWD z Jerzym Wójcickim, redaktorem naczelnym „Słowa Polskiego” w Winnicy, rozmawia Anna Zechenter      
Dawid Zagził – Polscy komuniści: cena zaprzaństwa       
Henryk Stroński – Ukarana Marchlewszczyzna        
Serhij Kokin – Zbrodniarze z NKWD przed sądem. Przypadek Żytomierza       

Polskie rodziny

Anna Czocher – Najważniejszy jest człowiek. Chrzanowscy i Szlenkierowie   

Komentarze historyczne

Marcin Jurek – Polskie podziemie niepodległościowe w kinematografii PRL       
Borys Sokołow – Ludzie, wojna i matematyka. Sprawa bolszewickich jeńców 1920 roku         
Arkadiusz Kutkowski – Śmierć ze znakiem zapytania      
Łukasz Sołtysik – Polowanie na ludzi. Zbrodnia lubińska 31 sierpnia 1982 roku 

Sylwetki

Adam Hlebowicz – Mohylewianka. Zapiski Marii Jefimow (1912–2006)      

Ludzie wolności

Andrzej Grajewski – Nie tylko dysydentka  

Rozmowy

Zbrodnie nierozliczone. Heinz Reinefarth i Powstanie Warszawskie. Z dr. Philippem Martim, autorem książki Sprawa Reinefartha, rozmawiają Filip Gańczak i Maciej Foks      

Pobierz