Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

nr 12/2007

2007

Głównym tematem „Biuletynu IPN” nr 12 (83) grudzień 2007 jest dziennikarstwo w peerelu. Nie jest to jednak próba pełnego opisu świata mediów, czy raczej machiny propagandowej komunistycznego państwa. Kilkakrotnie już w „Biuletynie IPN” podejmowaliśmy problem peerelowskiej cenzury, tym razem sygnalizujemy wszechwładzę partyjnego koncernu RSW, dobór i kształcenie kadr, które miały czuwać nad zniewoleniem umysłów oraz esbecką kontrolę sprawowaną nad redakcjami, m.in. przez tajnych współpracowników. Na przykładzie Polskiego Radia ukazujemy karcenie za przejawy wolności. Nie przypadkiem też zamieściliśmy w tym numerze wspomnienie niemieckiej propagandy okupacyjnej.

 

W kolejną rocznicę stanu wojennego przypominamy pogadankę dla radiowęzłów i smutną statystykę dotyczącą „wypychania” z kraju ludzi, którzy nie chcieli służyć budowaniu jedynie słusznego systemu. W „ABC komunizmu w Polsce” przedstawiamy syntetyczne ujęcie działań bezpieki wobec opozycji.
 


Spis treści

WYDARZENIA

ROZMOWY BIULETYNU

ROCZNICE

SYLWETKI

DOKUMENTY

ABC KOMUNIZMU W POLSCE
 

Pobierz