Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Problemy funkcji archiwów Symposia Archivistica, t. 7

Autor: Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa 2022

W siódmym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy funkcji archiwów”, zorganizowanego w dniach 7–8 listopada 2019 r. w Toruniu przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

W trakcie odbywającego się w dn. 7–8 listopada 2019 r. w Toruniu dwudniowego sympozjum problemy funkcji archiwów rozważano na kilku płaszczyznach. Pierwsza dotyczyła kontekstu ich postrzegania przez polskie prawo archiwalne, czyli dekret z 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami i ustawę z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także dokumenty programowe i koncepcje administracji archiwalnej. Druga odnosiła się do omówienia ewolucji funkcji. Zauważono bowiem, że przy zachowaniu ich niezmienności, przesunięciu ulegają w ostatnich dziesięcioleciach priorytety w ich eksponowaniu i realizacji przez archiwa. Te zmiany ilustrowały szczegółowe analizy pozostającej w defensywie funkcji naukowej i przeżywającej okres ekspansji funkcji edukacyjnej. I wreszcie trzecia płaszczyzna była prezentacją funkcji realizowanych przez archiwa polskie: państwowe, kościelne, wyodrębnione z zasobem wieczystym, a także zagraniczne (połączona z charakterystyką ich organizacji): niemieckie, przechowujące akta tajnych służb reżimów totalitarnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich.

Fragment podsumowania

 

Pobierz