Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Policja Państwowa 1919-1939

Autor: Iwona Jóźwiak, Dawid Zagził, Karol Sacewicz, Krzysztof Kierski, Sebastian Nowakowski 2019

Przypadający na rok 2019 jubileusz stulecia powstania Policji Państwowej skłonił nas do opracowania nowej teki edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej, traktującej o historii jednej z najważniejszych formacji stojących na straży bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej.

 

Autorzy za cel główny postawili sobie chęć ukazania obrazu przedwojennej Polski przez pryzmat funkcjonujących w jej realiach struktur policyjnych – zarówno w ujęciu ogólnym, jak i na swój sposób jednostkowy, co potwierdza dobór konkretnych, wyselekcjonowanych materiałów pakietu.

Policja Państwowa w latach II Rzeczypospolitej jako umundurowana i uzbrojona organizacja była odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do zadań tej formacji należało nie tylko zwalczanie przestępczości kryminalnej i nielegalnej działalności antypaństwowej, lecz także nadzór nad życiem politycznym i społecznym. Jako stróże prawa, mimo różnych trudności o charakterze organizacyjno-finansowym, z narażeniem na utratę zdrowia i życia strzegli oni bezpieczeństwa odrodzonej po 123 latach zaborów Polski. We wrześniu 1939 r., stając do nierównej walki z Niemcami i Związkiem Sowieckim, funkcjonariusze Policji Państwowej wykazali się ogromnym męstwem, nierzadko składając najwyższą daninę – własne życie.

W „Tekach edukacyjnych IPN” nauczyciele i uczniowie znajdą źródła historyczne oraz materiały dydaktyczne dotyczące ostatnich 200 lat historii Polski (1795–1989). Są one odpowiedzią na prośby nauczycieli o wyposażenie w pomoce umożliwiające przybliżenie uczniom wszystkich, zwłaszcza najtrudniejszych i kontrowersyjnych tematów z historii Polski w tym okresie.

 

Pobierz