Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty

2016

Redakcja: Jakub Szumski i Łukasz Kamiński; Warszawa 2016.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński

Wykaz skrótów

HISTORIA SPOŁECZNA

Piotr Zubowski
Prawne aspekty likwidacji świątyń prawosławnych w II Rzeczypospolitej na przykładzie wybranych obiektów z terenów byłego Królestwa Polskiego.

Agnieszka Fic
Wrocławskie problemy mieszkaniowe początku lat sześćdziesiątych XX w. w świetle lokalnej prasy.

Jakub Szumski
Pożar mostu Łazienkowskiego w 1975 r. – fakty i konteksty.

Mateusz Szłapka
Problemy w badaniach nad historią duszpasterstwa akademickiego. Zarys zagadnienia na podstawie badań nad ośrodkami poznańskimi.

LUDZIE I IDEE

Marek Barton
Tadeusz Kroński i jego rola w procesie stalinizacji filozofii polskiej.

Marcin Jurek
Franciszek Danielak (1900–1966). Sylwetka poznańskiego komunisty.

Ewelina Ślązak
Ksiądz Apolinary Leśniewski w powojennej rzeczywistości.

Mateusz Sokulski
Mihajla Mihajlova droga od badacza literatury rosyjskiej do dysydenta (1964–1966).

Ariel Orzełek
Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego wobec stanu wojennego w Polsce. Dylematy realizmu PAX-owca.

MIT I SPEKTAKL WŁADZY

Maciej Chrostowski
Mit polityczny w szkolnej narracji historycznej jako przedmiot badań (na podstawie obrazu PPR w czasach stalinizmu).

Bruno Kamiński
„Uwolnić generałów” i „skazać zdrajców w sutannach”. Obraz szpiega w komunistycznej propagandzie i jego społeczna recepcja w powojennej Polsce (1951–1953).

Sylwia Szyc
Misja przyjaźni. Oficjalna wizyta Kim Ir Sena w PRL w lipcu 1956 r.

Adam Radosław Suławka
„Polska szkoła filmowa” wobec mitów polskiego romantyzmu oraz mitów władzy komunistycznej na przykładzie wczesnej twórczości Andrzeja Wajdy.

PAMIĘĆ I POLITYKA HISTORYCZNA

Karolina Panz
Ofiary przemocy antyżydowskiej na Podhalu w 1946 r.

Magdalena Kuczek
Żołnierze wyklęci w pamięci społecznej. Przypadek Józefa Kurasia „Ognia”.

Jakub Greloff
Polska zagraniczna polityka historyczna. O pożytkach z historiografii.

Alexey Stolyarov
Cykl memorialny w stosunkach Polski z Rosją (ZSRR) w latach 1989–2010.

Indeks osób

Pobierz