Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty

2016

Redakcja: Michał Przeperski i Łukasz Kamiński.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński

Wykaz skrótów

STRUKTURY WŁADZY

Marek Żak
Powstanie i początki działalności Milicji Obywatelskiej na terenie Legnicy i powiatu legnickiego (1945–1946).

Michał Trojanowski
Działalność Zwiadu WOP w ochronie granicy państwowej. Zarys zagadnienia na przykładzie Lubuskiej Brygady WOP.

Krzysztof Andrzej Kierski
Kolportaż ulotek o treści antypaństwowej w Ciechanowie w latach 1983–1984 w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa.

PROBLEMY EMIGRACJI

Anna Wilk
Główne inicjatywy Łemkowskiego Komitetu Pomocy w USA na rzecz Łemków w PRL.

Magdalena Wnuk
Polscy uchodźcy w obozach przejściowych na Zachodzie w latach osiemdziesiątych. Przykład Austrii, Włoch i Szwecji.

ŹRÓDŁA I METODY

Kinga Czechowska
Losy ludności żydowskiej w Gąbinie w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej w świetle yizkor book i relacji zbieranych przez Oneg Szabat.

Sławomir Grabias
Obraz Polaków pomagających Żydom w świetle relacji Ocalałych (z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego).

Anna Knaś
Archiwum domowe harcmistrzyni Adeli Korczyńskiej. Przykład realizacji misji dokumentowania historii uczestników walk o niepodległość w latach II wojny światowej.

Mariusz Czapla
Obraz międzywojennej Warszawy w kinie Polski Ludowej. Wstęp do badań.

Tomasz Dźwigał
Przekazy potoczne w społeczeństwie okresu stalinowskiego – podstawy teoretyczne oraz perspektywy badań.

Michał Majewski
Stosunki polsko-żydowskie na Podlasiu pod okupacją sowiecką 1939–1941 w świetle monografii lokalnych wydawanych po roku 1989.

Krzysztof Łagojda
Kilka uwag o totalitaryzmie i stalinizmie w Polsce.

Paweł Wrona
Interdyscyplinarna refleksja nad źródłami wspomnieniowymi. Przegląd metod.

IDEE I PAMIĘĆ

Tomasz Leszkowicz
Wojskowa polityka pamięci historycznej w latach sześćdziesiątych. Cele i konteksty.

Malwina Garyga
„Krótkie spięcie”, czyli Jakub Karpiński w tyglu debaty o Marcu ’68.

Paweł Bielicki
Pojęcie żelaznej kurtyny w myśli politycznej gen. Władysława Andersa.

SPOŁECZEŃSTWO

Anna Brodziak
Miesiąc Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956.

Ewa Kacprzyk
Łódź u progu nowej rzeczywistości. Oswobodzenie miasta spod okupacji niemieckiej i pierwsze dni wolności.

Łukasz Komorowski
Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Oddział w Buku w latach 1952–1989.

Indeks osób

Pobierz