Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2013. Referaty

2014

Redakcja: Anna Maria Adamus i Łukasz Kamiński; Warszawa 2014.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński

Wykaz skrótów

SPOŁECZEŃSTWO

Michał Zawisza
Robotnicy regionu częstochowskiego wobec powojennej rzeczywistości (1945–1949).

Barbara Kasprzyk
Dywersanci i sabotażyści w okresie planu sześcioletniego. Czy wrogowie socjalizmu zagrażali socjalistycznej gospodarce? Studium przypadku na przykładzie Zjednoczonych Zakładów Wyrobów Metalowych Zakładu nr 2 Skarżysko.

Marcin Stasiak
Pomiędzy czystością a immunizacją – zwalczanie choroby Heinego-Medina w Polsce w latach 1951–1960.

Krzysztof Łagojda
„Jak tatuś wróci”. Życie codzienne rodzin katyńskich w latach 1945–1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Studium wybranych aspektów.

Tomasz Matras
Propaganda wobec XX Letnich Igrzysk Olimpijskich w świetle wybranych źródeł prasy PRL.

Anna Maria Adamus
Problemy wsi i rolnictwa w PRL w świetle chłopskich listów – zarys zagadnienia.

WOJNA I KONSPIRACJA

Katarzyna Parkitna
Procesy członków NSDAP działających w Generalnym Gubernatorstwie przed polskimi sądami po II wojnie światowej. Zarys zagadnienia.

Dominika Pasich
Dalszy Ciąg Armii Podziemnej. Działalność młodzieżowej organizacji z Wolbromia w 1951 roku.

PRAWO I STRUKTURY WŁADZY

Kinga Majecka
Próba charakterystyki procesu budowy aparatu bezpieczeństwa w województwie kieleckim w latach 1944–1947 na podstawie relacji jego funkcjonariuszy.

Michał Trojanowski
Szkolenie polityczne i praca ideologiczno-wychowawcza w 2. Oddziale WOP (1945–1948).

Karolina Oczko-Kędra
Działalność Wojewódzkiego Oddziału PUR we Wrocławiu w latach 1945–1947 w zakresie przesiedlenia ludności polskiej z Kresów Południowo-Wschodnich.

Kamil Niewiński
Geneza Trybunału Stanu w PRL.

POLITYKA NARODOWOŚCIOWA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Anna Wilk
Polityka narodowościowa wobec ludności ukraińskiej i łemkowskiej w latach 1947–1952 na przykładzie województwa krakowskiego.

Marcela Gruszczyk
Pierwszy powojenny Zjazd Słowiański w Belgradzie 8–11 (16) grudnia 1946 roku.

Mateusz Sokulski
Rok 1956 w Polsce w raportach Ambasady Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w Warszawie.

LUDZIE I IDEE

Andrzej Harkot
Działalność konspiracyjna i zbrojna por. Konrada Bartoszewskiego w okresie II wojny światowej.

Piotr Ossowski
Michalina Tatarkówna-Majkowska – zasłużona w PRL, ale czy warta pamięci w III RP?

Łukasz Nosal
Marian Brandys – od apologety komunizmu do kronikarza KOR.

Indeks osób

Pobierz