Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011

2012

W dniach od 5 do 10 września 2011 r. w Łochowie już po raz piąty zebrali się uczestnicy Letniej Szkoły Historii Najnowszej, organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. W wykładach, warsztatach i seminariach uczestniczyło dwudziestu młodych badaczy z różnych ośrodków akademickich z całej Polski.

 

Letnia Szkoła historii najnowszej 2011. Referaty pod redakcją Przemysława Gasztolda-Senia i Łukasza Kamińskiego 
Warszawa 2012


 

Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Łochowie, 5–10 września 2011 roku

SPIS TREŚCI

 

Wstęp – Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów
 
 
WOKÓŁ PZPR
 


Elżbieta Mania
Znaczenie POP PZPR w procesie sowietyzacji uczelni (1948–1956). Przypadek Uniwersytetu Poznańskiego

Katarzyna Zawadka
Partia a oświata w latach 1949–1956 na przykładzie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie

Andrzej Skalimowski
Partyjny kolektyw i jego eksponenci. Bezpośrednia ingerencja kierownictwa PZPR w organizację odbudowy Warszawy w latach 1949–1956

Ryszard Czaderna
Wykonanie uchwały KW PZPR we Wrocławiu w sprawie kultury fizycznej i sportu w 1950 roku – zarys zagadnienia

Piotr Ossowski
Michalina Tatarkówna-Majkowska oraz jej postawa w latach 1956–1957

Paweł Mazur
Działalność Plenum Komitetu Fabrycznego PZPR w kombinacie nowohuckim w latach 1956–1970. Przyczynek do analizy

Artur Bądkowski
Kierownicy Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury KW PZPR w Poznaniu – przykłady karier partyjnych

PAMIĘĆ I PROPAGANDA

Marcela Gruszczyk
Działalność Komitetu Słowiańskiego w Polsce na tle ruchu nowosłowiańskiego po II wojnie światowej

Damian Utracki
Problematyka nazewnicza na Ziemiach Zachodnich. Proces repolonizacji i polonizacji nazw po II wojnie światowej

Michał Palczyński
Związek Walki Młodych na Dolnym Śląsku. Próba polemiki z oficjalną propagandą

Piotr Grzelczak
Poznański Czerwiec 1956 w partyjnym dyskursie czasów gomułkowskich na przykładzie poznańskich struktur PZPR

Bartłomiej Kapica
Problem rewizjonizmu marksizmu na łamach centralnej prasy partyjnej w latach 1956–1959

Tomasz Leszkowicz
Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej jako element polityki pamięci historycznej PZPR w latach 1982–1983

ŻYCIE RODZINNE I RELIGIA

Michał Ruczyński
Życie codzienne oraz działalność społeczna, kulturalna i oświatowa Korpusu Ochrony Pogranicza na przykładzie Batalionu KOP „Borszczów”

Agnieszka Hebel
Na tropie spekulacji, w trosce o zaopatrzenie. Państwowa Inspekcja Handlowa w latach 1976–1983 (na przykładzie Wrocławia i Gdańska)

Kamila Pawełczyk-Dura
Polityka – taktyka – praktyka. Projekt jedności prawosławia w obliczu narodzin państwa sowieckiego

Elżbieta Kosobudzka
Diecezja lubelska po II wojnie światowej oraz posługa biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego

OPOZYCJA

Paweł Wierzbicki
Idee lewicowe w myśli politycznej środowisk opozycyjnych w PRL w latach 1976–1989

Magdalena Heruday-Kiełczewska
Powstanie ośrodków NSZZ „Solidarność” w krajach zachodnich

Aneks. Programy LSHN z lat 2007–2011

Indeks osób

Pobierz