Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach Symposia Archivistica, t. 6

Autor: Mariusz Żuławnik, Anna Żeglińska 2021

W szóstym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach” zorganizowanego w dniach 25–26 października 2018 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Problematyka i program obrad zostały ustalone w trakcie trzech zebrań Rady Naukowej „Symposia Archivistica” zorganizowanych pod przewodnictwem prof. Bohdana Ryszewskiego. Pierwsze posiedzenie, tradycyjnie wpisane w program każdego sympozjum, odbyło się 16 października 2017 r. w Łodzi, a zatem po pierwszym dniu obrad sympozjum poświęconego problemom archiwalnych systemów informatycznych. W trakcie tego posiedzenia zostały zgłoszone propozycje kolejnych tematów badawczych i wstępnie omówione założenia organizacyjne. Ich weryfikacja nastąpiła w trakcie dwóch kolejnych zebrań Rady Naukowej. Podczas spotkań zorganizowanych 23 lutego 2018 r. oraz 15 czerwca 2018 r. zdecydowano, iż przedmiotem kolejnego sympozjum będą problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach.

Problematyka ta stanowi rozwinięcie dotychczas prowadzonych badań poświęconych: 1. zintegrowanym systemom informacji archiwalnej, 2. komputeryzacji i digitalizacji w archiwach, 3. standaryzacji opisu archiwalnego, 4. problemom archiwalnego opisu informacyjnego, 5. problemom archiwalnych systemów informatycznych. Ustalono też zakres organizacyjny i merytoryczny planowanego sympozjum. Po raz pierwszy, dzięki zainteresowaniu naczelnego dyrektora archiwów państwowych dr. Wojciecha Woźniaka, do obrad włączyła się NDAP.

 

Pobierz