Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Inwazja sowiecka na Polskę w 1939 roku” – wybór tekstów źródłowych wraz z oprawą dydaktyczną

Autor: Andrzej Kryński 2019

Rocznica ataku Armii Czerwonej na Polskę w 1939 r. skłania do szerszego omówienia w trakcie szkolnych zajęć przyczyn, przebiegu i skutków sowieckiej inwazji. Niniejszy wybór tekstów źródłowych przygotowany został przede wszystkim z myślą o nauczycielach i edukatorach prowadzących zajęcia z młodzieżą.

 

Zamieszczone poniżej materiały mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną na lekcjach historii, języka polskiego, w trakcie zajęć wychowawczych związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych, a także podczas zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań. Materiały mogą służyć również samym uczniom, przygotowującym własne referaty i prezentacje lub uczącym się do egzaminów. Do poprawnego zrozumienia poniższych materiałów wymagana jest jedynie podstawowa znajomość historii Polski i dziejów powszechnych okresu międzywojennego

Wybór tekstów źródłowych, który oddajemy do Państwa dyspozycji, został zebrany i opracowany na podstawie materiałów publikowanych już wcześniej w polskich wydawnictwach. Przy każdym z zamieszczonych tekstów zawarta jest informacja o miejscu pierwotnej publikacji. Zostały one wzbogacone ponadto o krótkie komentarze historyczne i przykładowe pytania, które można wykorzystać podczas zajęć z uczniami. Poszczególne materiały zostały tak opracowane, aby można było z nich korzystać niezależnie od pozostałych.

 

Pobierz