Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Doświadczenia polskie w kontekście europejskim

Autor: Marcin Zwolski 2018

Systemy totalitarne XX w. pozostawiły po sobie wiele ofiar, których miejsca spoczynku do dzisiaj pozostają nieznane. Rozwój nauki sprawił jednak, że coraz więcej z tych miejsc udaje się odnaleźć, a nierzadko nawet ustalić tożsamość znajdujących się w nich szczątków.

 

Wymaga to współpracy specjalistów z wielu różnych dziedzin – historyków archeologów, antropologów, lekarzy medycyny sądowej, genetyków. Ogromne znaczenie ma wymiana doświadczeń między badaczami z różnych państw. Autorzy zamieszczonych w publikacji tekstów przedstawiają na konkretnych przykładach, jak wygląda poszukiwanie miejsc pochówku ofiar, a następnie proces ich identyfikacji. Ponieważ wszystkie te działania nie tylko są istotne dla rodzin ofiar, ale mają też wymiar społeczny, publikację uzupełnia zapis dyskusji dotyczącej tego, jak uczyć o zbrodniach totalitarnych i ich ofiarach.

 

SPIS TREŚCI:

Marcin Zwolski – Wstęp

Wykaz skrótów

 

Doświadczenia polskie

Adam Siwek – Groby ofiar zbrodni niemieckich i sowieckich z okresu II wojny światowej w Polsce

Łukasz Kamiński – Groby ofiar zbrodni komunistycznych w Polsce

Tomasz Łabuszewski – Poszukiwania śladów po miejscach zbrodni komunistycznych

Nikita Pietrow – Obława augustowska – zbrodnia wojenna

Marcin Zwolski – Ślady historyczne po miejscach pochówku ofiar powojennych zbrodni komunistycznych na przykładzie Białostocczyzny

Dariusz Dukaczewski, Karol Karwel, Honorata Paradysz, Zbigniew Kulikowski – Wykorzystanie danych teledetekcyjnych do poszukiwania miejsc wskazujących na obecność jam grobowych ofiar zbrodni totalitarnych

Paweł Konczewski – Archeologia w badaniach totalitaryzmów XX wieku. Rola i problemy poznawcze

Adam Falis – Wspólny grób ofiar różnych totalitaryzmów. Ekshumacje na terenie dawnego więzienia w Białymstoku w latach 2013–2014

Dominika Siemińska – Ekshumacje ofiar totalitaryzmów II wojny światowej na Ukrainie, Białorusi oraz Litwie

Olgierd Ławrynowicz – Ponowne badania jam grobowych ofiar represji totalitarnych i ich archeologiczny potencjał poznawczy. Przykłady z Łodzi i Warszawy

Iwona Teul – Antropolog i jego rola w procesie identyfikacji ofiar odnalezionych na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku

Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica – Udział Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ekshumacji w Olmontach

Andrzej Ciechanowicz – „Non omnis moriar”. Genetyczna identyfikacja ofiar totalitaryzmów

Andrzej Ossowski – Możliwości identyfikacji szczątków ofiar zbrodni systemów totalitarnych przy wykorzystaniu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów

 

Doświadczenia europejskie

Jan Raczyński – Poszukiwanie miejsc pochówku ofiar Wielkiego Terroru w Rosji

Eugenijus Peikštenis – Poszukiwania, identyfikacja i upamiętnienie ofiar reżimów totalitarnych. Doświadczenia Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Litwy

Marius Oprea – Ekshumacja ofiar komunizmu w Rumunii

Remigijus ˇCernius – Upamiętnienie traumatycznego doświadczenia: grób masowy w Tuskulanach

Michal Rak – Ślady totalitaryzmu w krajobrazie zachodnich Czech

Marija Definis-Gojanović, Davorka Sutlović – Genetyczna identyfikacja ofiar zbrodni wojennych w Chorwacji

Kees van der Beek, Carla J. van Dongen – Identyfikacja na podstawie DNA w Holandii

 

Panel dyskusyjny

O tym nie można zapomnieć. Jak uczyć o zbrodniach totalitarnych i ich ofiarach

Indeks osób

 

Pobierz