Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

The Holocaust and Polish-Jewish Relations. Selected Issues

Autor: Martyna Grądzka-Rejak, Adam Sitarek 2018

Publikacja prezentuje wybrane wyniki badań dotyczących Zagłady i stosunków polsko-żydowskich w latach II wojny światowej, prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez pracowników IPN. [The object of this publication is to present selected results of research carried out by the staff of the Institute of National Remembrance on the Shoah and the Polish-Jewish relations during World War Two.]

 

Prace, efektem których jest niniejsza pozycja, realizowano w większości w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. Zamieszczone w książce teksty wcześniej zostały opublikowane w języku polskim w wydawnictwach Instytutu bądź w polskich czasopismach naukowych, jedyny niepublikowany wcześniej tekst to artykuł Tomasza Domańskiego. Artykuły te funkcjonowały dotąd jedynie w polskim obiegu naukowym. Główną ideą ich publikacji w przekładzie na język angielski jest więc z jednej strony zapoznanie zagranicznego czytelnika z dorobkiem naukowym pracowników Instytutu, a tym samym zachęcenie do sięgnięcia po wydawane w Instytucie publikacje naukowe, z drugiej zaś wprowadzenie wartościowych publikacji do międzynarodowego obiegu naukowego.

Książka obejmuje szeroki zakres tematów: od uciekinierów z getta w Generalnym Gubernatorstwie, po warunki życia w getcie Litzmanstadt i stosunek ludności polskiej miasta (Łodzi) do Żydów zamkniętych w tamtejszym getcie. Porusza również problematykę zachowań „granatowych” policjantów w stosunku do Żydów, Zagłady społeczności żydowskich w prowincjonalnych miastach, miasteczkach i wsiach (np. w Markowej), a także strategii przetrwania żydowskich kobiet w czasie wojny w Krakowie. Zawarte w książce artykuły odnoszą się też do problematyki niemieckich wyroków za udzielanie pomocy Żydom, a także opisują rolę niemieckich formacji policyjnych (żandarmerii) w mechanizmie zagłady Żydów w dystrykcie radomskim Generalnego Gubernatorstwa.

Publikacja powstała w ramach centralnych projektów badawczych IPN: „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” oraz „Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej”.​

***
 

 The majority of work has been completed within the Central Research Project “The Holocaust of Jews on Polish Lands”. Most of texts featured herein have been published in Polish in materials released by the Institute or in Polish scientific journals (the only previously unpublished text is the article by Tomasz Domański). These articles, often of great scientific value, have so far been available only within the Polish scientific community. The main idea behind the decision to publish these texts in an English translation is, on the one hand, an attempt to introduce the scientific achievements of the Institute’s staff to foreign readership and thus encourage them to read other scholarly publications of the Institute, and, on the other hand, to bring valuable articles into international circulation.

 

Pobierz

pdf
2.03 MB