Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, t. 2

Autor: Wojciech Skóra, Paweł Skubisz 2015

Carl von Clausewitz, jeden z najważniejszych teoretyków wojny zachodniej cywilizacji, nie cenił wywiadu. Powątpiewał też w efekty jego prowadzenia, przestrzegając, że „większość wiadomości jest fałszywa, a bojaźliwość ludzka staje się nową siłą dla kłamstwa i nieprawdy”. Czy miał rację – sprawa pozostaje otwarta. Wielu historyków polskich poprzez swoją aktywność udowadnia, że było, jest i zapewne będzie inaczej. Również i ten tom zawiera teksty przeczące tezie wielkiego Prusaka.

 

Wydarzeniem jest obszerny, liczący 200 stron tekst Adama Nogaja Pierwsze powojenne operacje agenturalne Oddziału II Sztabu Generalnego WP (1945–1947). W tomie opublikowano również artykuły o charakterze syntetycznym (np. Konrad Paduszek, Organizacja i kadra kierownicza polskiego kontrwywiadu wojskowego w latach 1918–1945) i monograficznym (np. artykuł Tomasza Rabanta, próbującego wyjaśnić, kto odpowiada za śmierć konsula niemieckiego w Krakowie, Augusta K. Schillingera, zabitego we wrześniu 1939 r.). W liczącym niemal 800 stron wydawnictwie Czytelnik znajdzie też interesujące teksty źródłowe (w tym obcojęzyczne), a do książki dołączona została płyta z filmem szkoleniowym pt. Z całą surowością prawa…, przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1981 r., a poruszającym zagadnienie zdrady i szpiegowskiej działalności Leszka Chrósta. Do filmu nawiązuje artykuł Pawła Skubisza pod zbliżonym tytułem. Redaktorzy planują, aby podobne załączniki znalazły się i w kolejnych tomach.

 

 

Publikacja w wersji drukowanej do nabycia w księgarni ipn.poczytaj.pl

 

Pobierz