Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jan Zieliński „Wojtek”

Autor: Wojciech Gonera 2021

Przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Inowrocławiu Zbigniew Gedowski, wspominając swojego zastępcę Jana Zielińskiego, powiedział, że mimo dzielących ich różnic zawsze uważał „Wojtka” za „wielkiego, polskiego patriotę”.

 

Jan Zieliński „Wojtek” był jednym z najważniejszych działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Inowrocławiu. Dorastał w patriotycznej rodzinie, dzięki czemu już w dzieciństwie aktywnie uczestniczył w życiu organizacji paramilitarnych. Uzyskane wówczas umiejętności wykorzystał w działalności konspiracyjnej podczas II wojny światowej. Pomimo bolesnych doświadczeń – śmierci matki i rozłąki z ojcem – nie rezygnował ze swoich marzeń o wolnej Polsce. Wyrazem jego przywiązania do idei niezawisłej Ojczyzny było zaangażowanie w  powstanie i rozwój NSZZ „Solidarność”.

 

Pobierz