Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Bracia Popławscy

Autor: Adam Hlebowicz 2023

Broszura przedstawia losy sześciu braci Popławskich: Jana (1901–1924), Czesława (1903–1945), Adolfa (1907–1982), Ignacego (1909–1939), Juliusza (1913–1940) i Stanisława (1916–2007). Rodzina Popławskich to typowe środowisko polskie, kresowe i niepodległościowe, które sprawy ojczyzny ceniło ponad wszystko, a uczciwość i praca były dla niego oczywistością.

 

Nie znamy chyba drugiego takiego przypadku w naszej najnowszej historii, gdzie ofiara złożona przez jedną rodzinę byłaby tak mocno wpisana w szereg najważniejszych wydarzeń dwudziestowiecznych dziejów Polski.

Ich historia w pełni odzwierciedla dramatyczne losy Polski w XX wieku – zwycięstwo nad bolszewikami, które ocaliło odrodzoną z niewoli Rzeczpospolitą, bohaterską obronę kraju przed Niemcami i Sowietami we wrześniu 1939 r., zbrodnię katyńską, walkę podziemną przeciw okupacji niemieckiej i sowieckiej, zesłanie syberyjskie, sprzeciw wobec władz komunistycznych w PRL, a w końcu – postawę niezłomną i nadzieję na Niepodległość – tak charakterystyczną dla postaw Bohaterów całej serii.

 

Pobierz