Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 nr 1 (18)/2020

2020

 

Podczas przygotowań niniejszego numeru redakcja zwróciła się do naukowców z całego świata, którzy wzięli udział w zorganizowanej w czerwcu 2013 r. w Krakowie międzynarodowej konferencji „Współpraca NKWD/KGB ze służbami bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989”. Część z nich zgodziła się ponownie spojrzeć na tematy wygłoszonych wówczas referatów i w oparciu o nie przesłała na nowo opracowane artykuły. W przypadku przedwcześnie zmarłego pracownika naukowego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie dr. Christiana Domnitza (1975–2015), podobne uzupełniania i zmiany, za zgodą rodziny, zgodził się wprowadzić dr Georg Herbstritt, czołowy badacz aparatu represji NRD.

 

 

SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY i STUDIA: SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA W LATACH 1957–1975

Witold Bagieński, „Początki działalności wywiadowczej Departamentu I MSW w krajach Bloku Wschodniego”
Patryk Pleskot, „Koncepcje dezinformacji obcych wywiadów. Nowe ślady w strukturalnej historii Departamentu II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po 1956 r.”
Zbigniew Bereszyński, „Pion II Służby Bezpieczeństwa wobec Republiki Federalnej Niemiec, ludności niemieckiej, postaw proniemieckich i relacji polsko-niemieckich na przykładzie Górnego Śląska w latach 1957–1990”
Anna Maria Reszke, „System szkoleniowy służb bezpieczeństwa w PRL na przykładzie Departamentu IV MSW (zarys problemu)”
Adam Dziurok, „Struktury i kadry aparatu bezpieczeństwa zajmujące się rozpracowaniem zakonów na terenie województwa śląskiego/katowickiego w latach 1945–1989”
Paweł Fornal, „Referat ds. bezpieczeństwa (SB) Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Krośnie w latach 1957–1975. Struktura, kierownicy, działalność”
Marcin Kasprzycki, „Obszary współdziałania PZPR, administracji terenowej i Służby Bezpieczeństwa na przykładzie powiatów województwa krakowskiego 1957–1975. Zarys problematyki”
Magdalena Dźwigał, „Szpieg z sąsiedztwa. Sprawa Alfonsa Grygiera jako przykład werbowania autochtonów przez Federalną Służbę Wywiadowczą RFN (1958–1960)”
Przemysław Bartosik „Sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Małgorzata – kulisy nawiązania gry kontrwywiadowczej z Federalną Służbą Wywiadowczą RFN”
Anna Badura, „Życiorys pisany na nowo. Nieznane fakty z życia ks. Karola Nawy”


ARTYKUŁY I STUDIA PORÓWNAWCZE: APARATY REPRESJI W INNYCH KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH I TOTALITARNYCH

Douglas Selvage, „Defining the Ideological ‘Enemy’: The KGB’s Reports on ‘Trends in the Tactics of the Enemy for Conducting Ideological Subversion’, 1974–88”
Christian Domnitz, „Surveillance Keeping Step with Integrating Elites: The Operativgruppe Moskau of the East German Stasi”
Attila Szörényi, „The Impact of Soviet Ministry of State Security’s Advisers on Hungarian State Security Investigations, Late 1949–1950. A Case Study”
Magdolna Baráth, „Some Aspects of the Cooperation between the Hungarian and Soviet Intelligence Services”
Valeri Katzounov,„Bulgaria’s Participation in the System of Joint Acquisition of Enemy Data  (SOUD)”


ARTYKUŁY i STUDIA: VARIA

Jacek Tebinka, „Od Jałty do Poczdamu. Służby specjalne ZSRR a powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej”
Bartosz Kapuściak, „Przypadek płk. Jarosława Gintrowskiego jako przykład ochrony wojska przez Wojskową Służbę Wewnętrzną”
Monika Komaniecka-Łyp, „Działalność Wojewódzkich Urzędów Cenzury w okresie stanu wojennego”
Piotr Borysiuk, „Co jest w tych archiwach... Podział zasobu archiwalnego i ewidencyjnego komunistycznego resortu spraw wewnętrznych w okresie 1989–1992. Rozpoznanie zagadnienia (Część I)”


ARTYKUŁY i STUDIA: BIOGRAFIE

Hanna Budzyńska, „Janicki Marian (1927–2020) – funkcjonariusz MO i dyplomata”
Mirosław Pietrzyk, „Kpt. Bolesław Halewski (Heller) (1919–1999) – wyjątkowo okrutny czy typowy funkcjonariusz UB?”


MATERIAŁY I DOKUMENTY

Imre Okváth, „Sprawozdanie z tajnej narady szefów bezpieki państw socjalistycznych 7–12 marca 1955 r.”


STAN BADAŃ i ARTYKUŁY RECENZYJNE 

Zbigniew Bereszyński, Tomasz Kozłowski, „Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990”
Kristina Burinskaitė, „The Soviet Secret Services in Lithuania. Research and Evaluation in Lithuanian Historiography since 1991”


DYSKUSJE I POLEMIKI

Od Redakcji
Grzegorz Fijałka, „Odpowiedź na artykuł Krzysztofa Tochmana „Michał Fijałka (1915–1983), tajny współpracownik UB-SB o pseudonimie »Osiecki«”

 

Pobierz