Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kim był Julian Humeński? Jakie były jego kontakty z Urzędem do spraw Wyznań i Głównym Zarządem Politycznym WP? Na czym polegała jego działalność? Dlaczego zdecydował się wrócić do Towarzystwa Jezusowego?

Dlaczego ludzie wysyłali indywidualne listy do Wojciecha Jaruzelskiego? Gdzie obecnie te listy są przechowywane? Czy odzwierciedlają one nastroje społeczne? Jaką wartość mają te dokumenty dla historyków?

Kim był Zbigniew Rotkiel? Jakich pseudonimów używał? W jakich okolicznościach uzyskał stopień majora? Na czym polegała jego działalność wywiadowcza?

Ludwig Hahn – szef policji bezpieczeństwa w Dystrykcie Warszawskim w latach 1941-1944 był odpowiedzialny za tysiące zbrodni popełnionych z jego rozkazu: deportację ok. 300 tys. warszawskich Żydów do obozu zagłady w Treblince, likwidację getta w okupowanej Warszawie i i mordy na ludności w czasie Powstania Warszawskiego.

Jaką funkcję pełnił obóz NKWD nr 10 w Rembertowie? Jakie warunki w nim panowały? Ile osób w nim przetrzymywano? Kim byli więźniowie tego obozu?

Jak przebiegała praca konspiracyjnych redakcji PPS-WRN? Jak wyglądał kolportaż partyjnej prasy konspiracyjnej? Kto wchodził w skład redakcji? Jakie treści były podejmowane w prasie konspiracyjnej PPS-WRN?

Dlaczego komunistyczna centrala w Moskwie tak żywo interesowała się gazetkami wydawanymi w Warszawie przez stołeczne szczeble partii? Kto je zbierał? Gdzie dziś znajdują się te materiały?

Jakie były kulisy ucieczki Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza z internowania z Rumunii? Dlaczego wracał do kraju? Z kim kontaktował się w warszawskiej kryjówce? Na czym polegają kontrowersje związane z jego śmiercią?

W jakim celu utworzono tajną grupę specjalną? Gdzie przetrzymywano zatrzymanych? Czy w dworku położonym w lesie w podwarszawskim Miedzeszynie działało tajne więzienie? Jakie metody stosowano tam podczas śledztw? Czym był Departament X MBP?

2 3 4 następna >