Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Co kryje się pod sformułowaniem „akcja Daniłowiczowska”? Kto ją zorganizował? Kiedy i gdzie została przeprowadzona? Na czym polegała?

Czy NSZZ „Solidarność” można postrzegać jako fenomen na skalę państw bloku komunistycznego? Jak powstawał i gdzie działał Region Mazowsze NSZZ „Solidarność”? Jak był liczny? Jakie inicjatywy podejmowali w terenie członkowie tej struktury?

Kim byli Romuald Spasowski i Zdzisław Rurarz? Jak można ocenić ich postępowanie? Jakie były motywy ich ucieczki z PRL? Jakie tajemnice kryją?

Wywiad kominternowski w międzywojennej Polsce

Antykomunistyczna prasa konspiracyjna w Polsce w latach 1944-1947

Między urzędem a służbą. Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego m.st. Warszawy 1954–1956

Żydowskie getto w Warszawie okupowanej przez Niemców

Kim byli „Chłopi z Marszałkowskiej”? Jak PSL starało się zaistnieć w Warszawie rządzonej przez komunistów?

Jaka była struktura Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie w latach 1946-1955? Jaką rolę odgrywał on w instalowaniu władzy komunistycznej w powojennej Polsce? Kto w nim orzekał?

2 3 następna >