Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

W jakich warunkach powstała polska Policja? Kto zakładał pierwsze polskie formacje porządkowe? Kto w nich służył? Z jakimi przestępstwami mieli do czynienia stróże prawa z początku XX wieku?

„Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945-1991”: Dlaczego pozostawano w ZSRS po II wojnie i gdzie przetrwały tam środowiska polskiej inteligencji? Jak pod sowieckim zniewoleniem Polacy zachowywali polską kulturę, swój język i swą wiarę? Czym była wielokulturowość Kresów?

Zbrodnia ponarska 1941-1944

Co miał wspólnego filmowy „Czterdziestolatek” ze Służbą Bezpieczeństwa? Co to takiego trasa sprawdzeniowa albo martwa skrzynka? Czym różnił się pies adresowy od psa terenowego? [o pionie obserwacji czyli Biurze „B” MSW PRL i wydziałach B” w województwach, w tym o metodach obserwacji wykonywanej na rzecz pionów operacyjnych SB, a także o tym jak obserwowano w WSW]

Co wiemy o pomocy udzielanej Żydom podczas II wojny światowej. Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa

Monte. Więzienie dwóch totalitaryzmów 1939-1989

PZPR w Krakowie (1948-1990)

Kościół, Żydzi, jezuici

Polska myśl konserwatywna lat 30. XX wieku

2 następna >