Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Koniec i początek. Lato 1922 roku na Górnym Śląsku. Jak podzielono Górny Śląsk? Co Polska zyskała wraz z województwem śląskim? Jak mieszkańcy zareagowali na podział?

Aktion Reinhardt i Zagłada polskich Żydów - w kręgu mechanizmów i sprawców

Polskie Państwo Podziemne: Ludzie, konspiracja i polityka (panel III konferencji „PPP na Pomorzu”)

Pomorskie organizacje Polskiego Państwa Podziemnego (panel II konferencji „PPP na Pomorzu”)

Pomorskie aspekty działalności Polskiego Państwa Podziemnego (panel I konferencji „PPP na Pomorzu”)

Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków (cz. 2)

Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków (cz. 1)

Strajki grudniowe 1981 r. w województwie katowickim (cz. 2)

Strajki grudniowe 1981 r. w województwie katowickim (cz. 1)

Unboxing obrazów... (cz. 3 konferencji): materiały audiowizualne i zdjęcia w dziełach twórców, w filmie, w historii lokalnej

Unboxing obrazów... (cz. 2 konferencji): fotografie i filmy - ważny budulec narracji w ekspozycjach muzealnych

Unboxing obrazów... (cz. 1 konferencji): fotografie i materiały audiowizualne w Archiwum IPN - fotografie z Archiwum Ringelbluma

Z dziejów Polski i Ukrainy w latach 30. i 40. XX wieku: podsumowanie 25 lat współpracy archiwalnej polsko-ukraińskiej

Bez przedawnienia: Obława Augustowska (cz. 2 konferencji)

Bez przedawnienia: Zbrodnia Pomorska (cz. 1 konferencji)

Polish prisoners of KL Sachsenhausen. Commemoration of General Bolesław Roja–scientific conference

Polscy więźniowie w KL Sachsenhausen. Upamiętnienie generała Bolesława Roi

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania-kontrowersje-perspektywy

40. rocznica podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

Z dziejów nieistniejącej (już) elity: ziemianie na rzecz Niepodległej - Rzeczypospolitej

„Ocalić od zapomnienia. Nowe zadania oraz projekty audiowizualne i fotograficzne” - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

„Wieś polska podczas II wojny światowej”: straty osobowe (III konferencja naukowa cyklu)

„Tak powstawała Solidarność w Wielkopolsce” – spotkanie historyków i świadków historii (cz. 2)

„Tak powstawała Solidarność w Wielkopolsce” – spotkanie historyków i świadków historii (cz. 1)

Bitwa Warszawska. Wojna o wolność Europy (debata historyków z cyklu "Drogi do niepodległości")

Relacje polsko-żydowskie w XX w. Badania - kontrowersje - perspektywy

Pierwszy transport do KL Auschwitz - 14 czerwca 1940

Polacy ratujący Żydów pod okupacją niemiecką

III Wielkopolskie Forum Pamięci Narodowej - cz. I: O kompleksie KL Gusen, głównym miejscu eksterminacji polskiej inteligencji przez Niemców; Rudolf Haunschmied (Austria)

Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych

Obława Augustowska – lipiec 1945

Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the USSR from the 1930s-1950s

Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939–1990

Inicjatywy solidarnościowe Polonii podejmowane w świecie (1980-1989)

Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956–1966/1967)

Gangsterzy z PRL. Przestępczość zorganizowana w Polsce »ludowej«. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte

Europa w Azji. Z dziejów obywateli polskich w Kazachstanie w okresie drugiej wojny światowej

SOLIDARNOŚĆ jako szkoła demokracji (1980–1981)

Życie codzienne w PRL na tle innych państw bloku radzieckiego

Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989

Miejsca święte pod nie świętym nadzorem. Polityka władz wobec sanktuariów w latach 1945–1989

Stosunki między narodami wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej

Propaganda i postawy społeczne na ziemiach polskich wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej

Aspiracje niepodległościowe narodów Europy Środkowo-Wschodniej wobec wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej

Zbrodnie sowieckie i niemieckie na Kresach wschodnich II RP latem 1941 r. po ataku Niemiec na ZSRS