Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jakie słowa Churchilla stały się kolejnym krokiem ku zimnej wojnie? Gdzie i kiedy je wypowiedział? Jaką rolę jego zdaniem pełnił Szczecin podczas zimnej wojny? Na ile samo miasto i rozgrywające się w nim wydarzenia były zauważalne na świecie?

Czy III Rzesza była tylko zbrodniczym projektem ideologicznym? Czy był to projekt modernizacyjny, biznesowy? Co z III Rzeszy przeminęło w ideologii wraz z końcem II wojny i czy z jej fermentów ideowych coś zostało?

Dlaczego istniało tak poważne napięcie pomiędzy lewicą niepodległościową a zwolennikami Romana Dmowskiego? Kto ostatecznie wykuwał zręby naszej niepodległości w 1918 roku?

W jaki sposób politycy kształtują materię przeszłości i teraźniejszości, żeby zapewnić sukces polityczny w przyszłości? Jak powstawały doktryny społeczne i polityczne? Jaką rolę odegrały dla władzy? Czym pod tym względem różni się Azja od Europy i całego zachodniego świata?

Obraz pozwala na uproszczenie, ale zwiększa też możliwość manipulacji u odbiorcy. Jak opowiedzieć, po zakończeniu działalności cenzury o polskiej historii? Jak artystycznie przedstawiać los jednostki zanurzonej w historii?

O publikacji o dokumentach z zasobu archiwalnego IPN: Według jakiego klucza były selekcjonowane i wybierane? Co mówią o rzeczywistości wywiadowczej NSZ? Jak funkcjonował wywiad i kontrwywiad narodowców - jakie były jego mocne i słabe strony?

Prowokacja na Chłodnej poprzedzała męczeństwo ks. Jerzego. Co dokumenty i relacje mówią o tych wydarzeniach? Jaką rolę w tych działaniach MSW Kiszczaka odegrał ówczesny rzecznik rządu Jerzy Urban? Co wiemy o prawdziwych mocodawcach tamtych wydarzeń?

Czy wojna na Ukrainie może doprowadzić do wybuchu wojny ogólnoeuropejskiej? Czy są analogie między obecnymi napięciami międzynarodowymi a końcem zimnej wojny? Czy, a jeśli tak - jakie korzyści może odnieść Polska z bieżącej sytuacji?

Jaki był pierwszy adres siedziby wywiadu Polski pojałtańskiej? Kim byli ludzie, którzy faktycznie go tworzyli? Jaki był udział sowiecki w budowaniu pierwotnych struktur wywiadu w kraju po 1945 r.?

2 3 4 5 10 następna > dalej o 5 >>