Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zbrodnia Wawerska, „Pogrom Wielkanocny”, morderstwo w Palmirach, segregacja rasowa, akcja AB. To tylko niektóre tematy poruszone w publikacji „Migawki z okupowanej Warszawy”

Autorka opisuje spotkania ze znakomitymi jeźdźcami, którzy zdobywali nagrody w kraju i za granicą. Także na igrzyskach olimpijskich. Pięciu z nich służyło w kawalerii i walczyło na frontach II wojny światowej.

Bohaterska i zwycięska walka o granice? Wielkie inwestycje, rozwój infrastruktury, odrodzenie kultury i nauki? Czy może zmagania z poważnymi kryzysami? Jaka była rzeczywistość międzywojnia w całej jej złożoności?

Autorka szczegółowo opisuje okupacyjną codzienność, naukę, pracę, zabawy, obchody świąt religijnych i narodowych. Ukazuje również złożone relacje Polaków i Niemców oraz reakcje ludności na wieść o zbliżaniu się oddziałów Armii Czerwonej w 1945 r.

12 września 1942 r. powołano Armię Polską na Wschodzie, scalając wszystkie polskie jednostki znajdujące się na Bliskim Wschodzie. Struktura tej siły zbrojnej była kompromisem pomiędzy koncepcjami Brytyjczyków a propozycjami polskimi.

Encyklopedia Solidarności stanowi największe kompendium wiedzy na temat działalności opozycji w latach 1976–1989. Tom 5 wersji książkowej Encyklopedii zawiera 565 biogramów i 284 hasła rzeczowe.

Zadaniem Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej było propagowanie i umacnianie kultury świeckiej. W praktyce była to organizacja wzmacniającą działania władz komunistycznych. Jak doszło do jej powstania?

Kim były „Dzieci z zielonego autobusu”? Jaki los spotkał je w obozie stworzonym przez Niemców wyłącznie dla dzieci do lat 16? Dlaczego po wojnie utrzymywały kontakt ze swoimi katami?

Obrazy ukazujące kościoły i kaplice Wołynia są inspiracją do rozmowy o tożsamości Polaków z Kresów Wschodnich. Album stanowi „społeczny kadr pamięci”, zawarte w nim grafiki przywołują nieistniejący już świat stron rodzinnych ich autora.

Dlaczego Romuald Spasowski i Zdzisław Rurarz - dwaj ambasadorzy PRL - zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego postanowili poprosić o azyl polityczny w USA? Z jakich powodów ci należący do komunistycznej elity dyplomaci podjęli tę przełomową decyzję?

Liczący 1200 archiwalnych zdjęć album jest największym wydanym zbiorem fotografii prezentującym oblicza niemieckiego i sowieckiego terroru na okupowanych w latach II wojny światowej ziemiach polskich.

Kim byli fotografowie Legionów Polskich? W jakich okolicznościach powstawały zdjęcia? I czy wśród żołnierzy istniała moda na fotografowanie się? Zobacz chwile z życia legionistów zatrzymane w fotografiach!

2 3 4 5 25 następna > dalej o 5 >>