Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kiedy zakończyła się odbudowa Warszawy? Czy zrekonstruowane budynki to architektoniczne wydmuszki? Jak modernizować miasto, zachowując jego historyczną tożsamość?

Dlaczego Zamek Królewski nie został zrekonstruowany od razu po wojnie? Jakie były plany jego odbudowy? Czy odtworzony Zamek jest tylko atrapą?

Jak przebiegała „odwilż” 1956 r. w środowisku architektów, urbanistów i konserwatorów? Co budziło największe kontrowersje? Jak dzisiaj ocenia się dorobek Biura Odbudowy Stolicy?

Dlaczego wbrew własnym przekonaniom zaplanował odbudowę Starego i Nowego Miasta? O czym miała świadczyć nowa architektura? Jak według miała wyglądać socrealistyczna „Warszawa przyszłości”?

Jak według Le Corbusiera miało wyglądać nowoczesne miasto? Kto spośród polskich twórców inspirował się koncepcjami „architekta jutra”? Gdzie w Warszawie można znaleźć przykłady powojennego modernizmu?

Jak wyglądała odbudowa zabytków w Warszawie? Dlaczego rekonstruowano całkowicie zrujnowane budynki? Czy mieszkańcy historycznych dzielnic podzielali opinie konserwatorów?

Doświadczenie II wojny światowej jako wyzwanie urbanistyczne. Co robić ze zrujnowanymi dzielnicami i zniszczonymi zabytkami? Odbudować w niezmienionej formie czy zaprojektować nową przestrzeń?

Jan Zachwatowicz jako generalny konserwator zabytków był m.in. autorem koncepcji odbudowy Starego Miasta i katedry św. Jana w Warszawie. Sam pomysł odbudowy był sprzeczny z powszechnie przyjętymi zasadami konserwatorskimi, lecz jego zdaniem – uzasadniony

Powojenne wybory – środowiska kulturalne wobec komunizmu (1945–1956)

2 następna >