Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czy tyle lat po II wojnie możemy jeszcze spróbować opisać losy blisko 40 tysięcy zamordowanych w 1939 r. przez Niemców w 400 miejscowościach woj. pomorskiego II RP? Jaka była rola miejscowego Selbstschutzu w tej zbrodni? Czy sprawców tego ludobójstwa sprawiedliwie rozliczono?

Czy Niemcy w ogóle wywiązały się z obowiązku reparacji wobec Polski po II wojnie? Jeśli tak, co w ramach reparacji Polska otrzymała? Co postanowiono w Poczdamie w 1945 r.? Na czym polegało pośrednictwo ZSRS w pobieraniu reparacji od Niemiec?

Czy zbrodnie II wojny światowej zostały rozliczone?

Dlaczego Bitwa Warszawska w 1920 r. zdecydowała o losach świata?

Kto sfałszował referendum ludowe w czerwcu 1946 r.?

Czy komunistyczne władze obawiały się Jana Pawła II?

Dlaczego Jana Pawła II nazywamy ojcem „Solidarności”?

Co zawierają raporty Witolda Pileckiego z obozu Auschwitz-Birkenau?

Dlaczego komuniści skazali Witolda Pileckiego na karę śmierci w 1948 r.?

Jakie znaczenie dla polskiej emigracji politycznej miał gen. W. Anders?

Dlaczego armia gen. W. Andersa została ewakuowana do Iranu w 1942 r.?

Jak przyjęto zakończenie II wojny światowej w Europie Zachodniej?

2 następna >