Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jak wyglądała sytuacja polityczno-gospodarcza w ZSRS i Polsce na przełomie lat 80/90 XX w.? Czy komuniści chcieli oddać władzę w Polsce?

Lata 70. XX w. były czasem, kiedy wywiad PRL rozwinął swoją działalność, zwłaszcza w Niemczech. Ważnym elementem tej aktywności było zdobywanie funduszy. Starano się m.in. kraść spadki Polaków zmarłych za granicą i niemających spadkobierców.

Czym był Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela? W jaki sposób członkowie Ruchu oddziaływali na społeczeństwo? Dlaczego ROPCiO powstało obok Komitetu Obrony Robotników?

Kim byli amerykańscy żołnierze polskiego pochodzenia wzięci do niewoli komunistycznej? Czy komuniści próbowali zwerbować jeńców na swoją stronę? Jaką rolę odegrał polski wywiad wojskowy w tej sprawie?

Kim byli sportowcy II Rzeczpospolitej? Jak walczyli w czasie II wojny światowej? Czy wiesz, że Bronisław Czech był także artystą?

Kim był Józef Mackiewicz? Co wpłynęło na jego postawę i twórczość antykomunistyczną? Jaki los spotkał go po II wojnie światowej? Gdy pytano go o narodowość, odpowiadał – „antykomunista”

W 1942 r. Ulmowie przyjęli pod swój dach poszukującą pomocy ośmioosobową rodzinę Grünfeldów, Didnerów i Goldmanów. 24 marca 1944 r. wszystkich, 17 Polaków i Żydów, Niemcy zamordowali. Jedyną „winą” Ulmów była chrześcijańska miłość bliźniego, a ukrywanych Żydów - chęć przeżycia Zagłady

Jak przebiegały spotkania ludzi kultury ze społeczeństwem, pozostającym pod silnym wpływem komunizmu? Czym był mecenat kościelny w PRL? Czym były parafie kościoła katolickiego w latach 80. XX w.?

Jaką drogą ewakuowano dorosłych i dzieci z „nieludzkiej ziemi”? W jaki sposób polskie dzieci znalazły się w Indiach? Kim był maharadża Jam Saheb i skąd się wzięła jego sympatia do Polski?

2 3 4 5 9 następna > dalej o 5 >>