Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czym jest genocidum atrox? Czy wszyscy Ukraińcy byli zaangażowani w bestialską depolonizację województwa wołyńskiego i Małopolski Wschodniej? Ilu z nich pomogło ocalić Polaków przed ludobójcami z OUN-UPA? O Zbrodni Wołyńskiej oraz...

Jak Moskwa wpływała na komunistów w II RP? Jaką rolę odegrały mniejszości narodowe w KPP? Jak szkolony przez Moskwę Bierut wypełniał jej zadania agenturalne i dywersyjne? Jak KPP korzystała z moskiewskich pieniędzy? Jak liczni w tej partii robotników byli bogaci?

O projekcie „Archiwum Zbrodni” - osądzenia zbrodni PRL z lat 80. XX w. i wyjaśnienia tych dotąd niewyjaśnionych, nie tylko bezkarnych, ale bez choćby symbolicznego zadośćuczynienia Ofiarom

Pod Warszawą w 1920 r. wojsko polskie zatrzymało „czerwoną zarazę” ratując nie tylko niepodległą Polskę, ale i Europę Zachodnią. Kto pomagał nam pokonać wtedy bolszewików? Jaką rolę odegrali w tej wojnie Ukraińcy i Białorusini? Czy tzw. biali Rosjanie byli naszymi sojusznikami?

Kto znajdował się w dowództwie Armii Ludowej? Co różniło Armię Ludową i Armię Krajową? Jakich zbrodni dopuścili się członkowie AL? Jaką rolę odegrali po zakończeniu działań wojennych?

17 września 1939 r. komuniści w Polsce i na Zachodzie udzielili poparcia dla inwazji sowieckiej na Rzeczpospolitą - także napadając na Wojsko Polskie i wspierając represje czerwonego okupanta

Wolne Związki Zawodowe – prekursor „Solidarności” (odc. 59 cyklu)

Kontrwywiad Solidarności Walczącej (odc. 58 cyklu)

„Oaza” ks. Blachnickiego na pustyni komunizmu (odc. 57 cyklu)

2 3 4 5 8 następna > dalej o 5 >>