Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Niewielu wie, że w Powstaniu Warszawskim po stronie polskiej został sformowany pluton, w którym walczyli niesłyszący żołnierze. To ewenement na skalę światową, który wywołał szok nawet u Niemców, gdy zdali sobie sprawę, kto jest po drugiej stronie barykady.

Czym była administracja zmilitaryzowana? W jakim celu w strukturach konspiracyjnej armii powołano administrację o charakterze zmilitaryzowanym? Jakimi problemami się w niej zajmowano?

Zobacz gameplay z najnowszej gry IPN „Lotnicy – wojna w przestworzach”. Gra miała swoją światową premierę 24 stycznia 2024 r. w Londynie na prestiżowych targach Bett London.

Jakie zadania realizuje Biuro Poszukiwań IPN? Jak przebiegała akcja poszukiwawcza w Raciborzu? Kogo udało się odnaleźć i zidentyfikować na cmentarzu parafialnym „Jeruzalem”?

Ofiarami brutalności Niemców i Sowietów, stały się niemal wszystkie warstwy społeczne i narodowościowe II RP. Tragiczne losy nie ominęły także polskich sportowców.

Ruch „księży-patriotów” prowadził współpracę z władzami komunistycznymi, głośno krytykując prymasa Wyszyńskiego, któremu zarzucano postawę niepatriotyczną i działania antypaństwowe.

W 40. rocznicę strajku okupacyjnego młodzieży szkolnej w obronie krzyży w Miętnem - dyskusja o młodzieży, która sprzeciwiła się usunięciu krzyży ze swojej szkoły.

W jakim stopniu „Solidarność” odegrała decydującą rolę w procesie wychodzenia Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej z komunizmu? Czy ideały „Solidarności” są jeszcze obecne w świadomości społecznej?

Kiedy i dlaczego Niemcy wprowadzili karę śmierci za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich? Dlaczego na zachodzie Europy nie wprowadzono tak drastycznych rozwiązań prawnych, jak w okupowanej Polsce?

Dzięki Annie Bogdanowicz, którą Niemcy zabili w Auschwitz, Sara Diller przeżyła wojnę. Jak wyglądało życie Żydów ukrywających się w okupowanej Polsce? Skąd znały się Anna i Sara?

Komu zależało na wprowadzeniu stanu wojennego? Czego dotyczyło spotkanie Jaruzelskiego, Kani, Andropowa i Ustinowa? Czy Wojciech Jaruzelski realizował politykę ZSRS?

Jurij Andropow – przez wiele lat jeden z szefów KGB, związany z ekipą Leonida Breżniewa, pomysłodawca serialu o Stirlitzu, najsłynniejszego filmu telewizyjnego w ZSRS.

Jak badacze zachodni widzą rolę Polski podczas II wojny światowej? Co zrobić, aby w społeczeństwach zachodnich wzrosła świadomość co do charakteru okupacji niemieckiej w Polsce, tak dalece różnej od okupacji w państwach zachodnich?

Zbrodnia Wawerska, „Pogrom Wielkanocny”, morderstwo w Palmirach, segregacja rasowa, akcja AB. To tylko niektóre tematy poruszone w publikacji „Migawki z okupowanej Warszawy”

Na pięciotomową edycję dzieł wybranych Wincentego Witosa składają się wspomnienia, w tym te spisywane na przymusowej emigracji w Czechosłowacji, publicystyka oraz przemówienia przywódcy polskich ludowców.

2 3 4 5 101 następna > dalej o 5 >>