Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Lwów był trzecim największym miastem II RP. Jakim miejscem jest dziś Lwów w polskiej pamięci zbiorowej i co kryje się pod pojęciem polska architektura Lwowa?

4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich Niemcy zamordowali ponad 20 profesorów lwowskich uczelni, ich najbliższych krewnych oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania. Jak po II wojnie światowej starano się upamiętniać ofiary?

Którym co do wielkości miastem Polski była obecna stolica Litwy? Jak wyglądała edukacja w Wilnie? Kiedy i z czyją pomocą powstał tutejszy uniwersytet? Jak wyglądało studiowanie w dawnym Wilnie?

Dlaczego Matka Boska Ostrobramska zajmuje tak ważne miejsce w polskiej historii? Jaką historię skrywa słynna Parafia Ducha Świętego w Wilnie? Jakie inne obiekty sakralne w stolicy Litwy wiążą się nierozerwalnie z historią Polski?

W jakim wieku byli obrońcy Lwowa? Ile "Orląt Lwowskich" poległo podczas obrony miasta? Dlaczego powinniśmy pamiętać o bitwie pod Zadwórzem? Kto projektował architekturę Cemntarza Orląt Lwowskich?

Kto przeprowadzał masowe egzekucje w podwileńskich Ponarach? Ilu Żydów zamordowano razem z Polakami? Gdzie znajdują się groby zamordowanych?

Jakie miejsce mają cmentarze na Rossie i Antokolu w polskiej tradycji narodowej? Czy na cmentarzach pochowani są Polacy, czy również Litwini? Jacy znani patrioci zostali pochowani w tym miejscu?

Jakie miejsce ma cmentarz Łyczakowski w polskiej tradycji narodowej? Gdzie znajdują się groby powstańców listopadowych? Jak wygląda część cmentarza poświęcona "Orlętom Lwowskim"? Czy na cmentarzu pochowani są Polacy, czy również Ukraińcy?

Katyń, Charków, Twer, Kijów, Mińsk. To nazwy, które wśród wielu polskich rodzin oznaczają miejsca kaźni, zbrodni i śmierci. Tam właśnie życie stracili ci, których władza sowiecka uznała za „wrogów”