Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Dlaczego Służba Bezpieczeństwa zainteresowała się Kazimierzem Kutzem? W jaki sposób była prowadzona inwigilacja Kutza w ramach akcji „Reżyser”? Jaki obraz filmowca wyłania się z materiałów zebranych przez Służbę Bezpieczeństwa? Poznaj historię jednego z najbardziej znanych śląskich twórców!

Skąd wziął się pomysł na prowadzenie ogródków działkowych? Jakie funkcje pełniły ogródki działkowe do końca II wojny światowej? Jak wyglądała historia ogródków działkowych w okresie PRL?

Dlaczego Wojciech Korfanty mimo wielkich zasług nie stał się jednym z wiodących polityków ogólnopolskich? Co oznaczał dla niego przewrót majowy w 1926 r. i objęcie władzy przez stronników Józefa Piłsudskiego? Jak wyglądał schyłek jego politycznej aktywności?

Jaki był los dzieci okupacyjnych, które pozostawili po sobie na ziemiach polskich żołnierze Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Rozmowa z autorem książki "Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny".

Czy sytuacja Żydów w gettach na terenie Generalnego Gubernatorstwa, była taka sama jak w przypadku gett na terenie ziem wcielonych do Rzeszy? Jak wyglądała historia getta w Częstochowie – kiedy zostało utworzone, jaki obszar objęło oraz ilu ludzi się w nim znalazło?

W jaki sposób stonka ziemniaczana znalazła się w Niemczech oraz na zachodnich terenach Polski? Czy alianci faktycznie zrzucali stonkę nad Niemcami podczas wojny? W jaki sposób zwalczano szkodnika i czy występują podobieństwa względem akcji prowadzonych w PRL?

Czym wybory w PRL różniły się od wyborów demokratycznych? Czym zajmował się w kampaniach wyborczych aparat bezpieczeństwa? Jakich wrogów i przeciwników politycznych wyróżniano? Kogo i za co represjonowano w trakcie kampanii wyborczej?

Skąd wzięły się rozbieżności w nazewnictwie porozumień zawartych w Hucie Katowice w 1980 r.? Czy powinniśmy mówić i pisać o porozumieniu katowickim czy dąbrowskim? Jakie było znaczenie zawartych porozumień?

Kim był bp. Stanisław Adamski? Jak trafił do Warszawy podczas II wojny światowej i czym się tam zajmował? Co wiemy o jego działalności w trakcie powstania warszawskiego?

Czy warto spierać się o to gdzie i kiedy nastąpił pierwszy atak niemiecki rozpoczynający II wojnę światową? O jakiej godzinie, według niemieckich planów, miała rozpocząć się inwazja na Polskę?

Kim był Fritz Bracht? Jak przebiegała jego kariera polityczna w NSDAP? Jak wyglądała jego polityka na Górnym Śląsku jako gauleitera, który odpowiadał za wprowadzenie tzw. volkslisty?

Dlaczego władze nie zgodziły się na spotkanie Jana Pawła II z wiernymi w Piekarach Śląskich? Jak na decyzję władz zareagowały śląski Kościół i społeczeństwo regionu? Czy mieszkańcy województwa katowickiego mogli bez przeszkód uczestniczyć w spotkaniach z papieżem, które odbywały się w innych regionach?

Jakie są różnice między prawem karnym pierwszej dekady Polski Ludowej a współczesnym prawem karnym? Na czym polegała represyjność prawa karnego okresu stalinowskiego? Jakie były podstawy stosowania prawa karnego w PRL? W jakim celu stosowano tortury?

Tematem wiodącym najnowszego numeru jest działalność wywiadowcza, szpiegostwo na rzecz obcych państw, jego zwalczanie oraz tzw. szpiegomania, charakterystyczna dla okresu „zimnej wojny”.

Dlaczego wybrano Dąbrowę Górniczą jako miejsce realizacji tak dużej i istotnej inwestycji jaką była budowa Huty Katowice? Jaki wpływ miała budowa kombinatu na region Zagłębia Dąbrowskiego oraz samo miasto? Jaki był cel budowy i jakie trudności stanęły przed budowniczymi?

Jak w czerwcu 1956 r. wyglądały nastroje społeczne w województwie stalinogrodzkim? Jak zareagowały oficjalne czynniki w regionie na rewoltę poznańską z 28 czerwca 1956 r.? W jaki sposób do wydarzeń w Poznaniu odniosła się opinia publiczna w regionie?

Kim był Henryk Sławik? Jakich bohaterskich czynów dokonał? Jak potoczyły się jego wojenne losy? Jak przywracano pamięć o tej wybitnej postaci?

W jakim celu utworzono tiurmę NKWD nr 2 w Toszku? Jaką funkcję pełniło to więzienie? Dlaczego miejsce to było owiane tak złą sławą?

Jak Wojciech Korfanty stał się jednym z czołowych działaczy niepodległościowych? Czy jego działalność ograniczała się tylko do Górnego Śląska? Czy był przywódcą wszystkich powstań śląskich? Jaki był jego stosunek do obozu sanacyjnego? Jak został potraktowany przez piłsudczyków?

Poznaj barwne biografie jugosłowiańskich opozycjonistów zafascynowanych polską „Solidarnością”. Dlaczego Jugosławia stałą się pierwszym krajem „dysydenckim”? Jak wyglądała opozycja w Jugosławii? Jak prominentny polityk stał się pierwszym opozycjonistą?

Kim byli Józef i Wiktoria Ulmowie? Jak pomagali Żydom? W jaki sposób doszło do dekonspiracji ich działalności? Jakie ponieśli konsekwencje? Jakie działania podejmowano w zakresie upamiętnienia heroicznej postawy rodziny Ulmów?

Czy III powstanie śląskie było spontanicznym zrywem Górnoślązaków czy drobiazgowo zaplanowaną akcją bojową? Jak polski rząd zareagował na wybuch powstania? Co w ostatecznym rozrachunku odegrało w powstaniu większą rolę – działania bojowe czy dyplomacja?

Czym były Wolne Związki Zawodowe? Dlaczego Kazimierz Świtoń założył organizację związkową, a nie partię polityczną? Jak władze komunistyczne zareagowały na powstanie WZZ?

Ilu Polaków ratowało Żydów podczas II wojny światowej? Co groziło za pomaganie Żydom? Jak wyglądały relacje pomiędzy nieżydowskimi mieszkańcami Górnego Śląska, a Żydami? Co decydowało o tym, że ktoś odmówił pomocy lub podjął się np. ukrycia uciekinierów z getta?

Kto wyjeżdżał z Górnego Śląska po II wojnie światowej i dlaczego? Jakie działania podejmowano w celu ograniczenia zjawiska emigracji? Dlaczego okresem szczególnym dla emigracji były lata 70.? Czy wszyscy, którzy wyjeżdżali z Polski, byli i czuli się Niemcami?

Czym był system nomenklatury i skąd się wziął? Jaki był zasięg systemu? W jaki sposób można było awansować na stanowisko z klucza nomenklaturowego? Co zarzucano systemowi nomenklatury?

Jak komunistyczny aparat bezpieczeństwa zamordował stu Żołnierzy Wyklętych? Kim był Henryk Flame „Bartek”? Jak powstało i funkcjonowało jego zgrupowanie partyzanckie? Kim był „kapitan Lawina”? Jakie były losy „Bartka” po zakończeniu konspiracji?

Kim był Tadeusz Denkowski? Co wiemy o organizacji „Kraj”? Kto zamordował komunistycznego propagandystę Stefana Martykę? Jakie były losy Denkowskiego po wyjściu z więzienia?

Jakie były cele i sposoby działania poakowskiej organizacji niepodległościowej na ziemi rybnickiej w latach 1945–1948? Do czego wykorzystywano pieniądze zdobyte podczas akcji? Jaki koniec spotkał jej przywódców?