Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

"Zawsze powracamy po swoich". Rozmowa na temat stanu ekshumacji i prac nad identyfikacją pomordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego po drugiej wojnie światowej.

Autor: Piotr Woyciechowski, Krzysztof Szwagrzyk, Anna Szeląg

#Powracamyposwoich Łukasza Cieplińskiego jeszcze szukamy... (odc. 27 cyklu)

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom I, 1944-1956

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i jego terenowych ogniw od kilkunastu lat jest przedmiotem szczególnego zainteresowania osób zajmujących się historią najnowszą Polski. Poszukują oni odpowiedzi na pytania o początki aparatu bezpieczeństwa, stopień jego zależności od sowieckich służb specjalnych, kadry, metody oraz skutki działań. Jednym ze źródeł tego zainteresowania jest specyfika instytucji, która, jak żadna inna w minionym półwieczu, odcisnęła swe piętno na życiu milionów obywateli. Nie bez znaczenia jest także aura tajemnicy, otaczająca sposób funkcjonowania resortu.
Badania IPN na terenie praskiego więzienia „Toledo” w Warszawie
Artykuł

Badania IPN na terenie praskiego więzienia „Toledo” w Warszawie

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Budynek „Toledo” – jedno z najważniejszych miejsc na mapie „czerwonego terroru” – został rozebrany w latach siedemdziesiątych XX w., a dziś jedyne ślady po nim to niewielki fragment zachowanego muru więziennego oraz pomnik poświęcony ofiarom więzionym tam w początkowym okresie komunizmu. W 2020 r. na terenie „Toledo” odkryliśmy szczątki pomordowanych Bohaterów.

Czy odnajdzie pani mojego tatusia? Takie pytanie usłyszała pewnego dnia archeolog pracująca na "Łączce". Od rozpoczęcia działań w Kwaterze "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie mija 10 lat

Autor: Ks. Tomasz Trzaska, Krzysztof Szwagrzyk

Ekshumacje. Kto już ma swój grób, a kto jeszcze czeka…

Autor: Krzysztof Szwagrzyk

Jak wyglądały początki poszukiwań szczątków ofiar systemów totalitarnych i czystek etnicznych? Czy zespół IPN napotykał na trudności w podjęciu prac? Dlaczego rozpoczęto je właśnie we Wrocławiu?

Autor: Ks. Tomasz Trzaska, Krzysztof Szwagrzyk

Jakie zadania w zakresie prac poszukiwawczych wypełniają specjaliści z Węgier, Czech, USA i Polski? Z jakimi trudnościami się zmagają? Kogo i na jakim terytorium szukają?

Autor: Áron Máthé, Ladislav Kudrna, Dariusz Wudarzewski, Krzysztof Szwagrzyk, Jacek Karnowski
Krzysztof Szwagrzyk

Krzysztof Szwagrzyk

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Urodzony w 1964 r., historyk, dr hab., zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji, szef zespołu poszukiwań tajnych miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego; profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Autor książek: Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956 (2005); (red. naukowa) Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956 (2005); (z J. Kaweckim, P. Konczewskim, M. Trzcińskim) Archeologia sądowa w teorii i praktyce (2013); Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945–1956) (2013) i in.

Operacja „Lawina” to zbrodnia bez precedensu popełniona przez aparat komunistycznej bezpieki na żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego. We wrześniu 1946 r. komuniści zamordowali blisko setkę żołnierzy oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego „Bartka”.

Autor: Krzysztof Szwagrzyk, ks. Tomasz Trzaska
Ostatni Rycerze Rzeczypospolitej
Wywiad

Ostatni Rycerze Rzeczypospolitej

Autor: Krzysztof Szwagrzyk, Rafał Leśkiewicz
O fenomenie Żołnierzy Wyklętych i ich obecności we współczesnym życiu społecznym, z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawia dr Rafał Leśkiewicz, redaktor naczelny portalu przystanekhistoria.pl
Policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę… Badania i prace ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN
Artykuł

Policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę… Badania i prace ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Poszukiwanie i godne uhonorowanie osób, które oddały życie w walce o niepodległość kraju i wolność jego obywateli, stanowi obowiązek każdego państwa dbającego o swoją historię, zachowanie narodowej tradycji i kształtowanie postaw patriotycznych.
Powązkowska „Łączka”
Artykuł

Powązkowska „Łączka”

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Od lata 1944 r. komuniści rozpoczęli proces sukcesywnego przejmowania władzy w Polsce. W ciągu kilku lat, wspierani przez Związek Sowiecki, doprowadzili do likwidacji zbrojnego i politycznego oporu, opanowali wszystkie struktury państwa, nadając mu totalitarny charakter. Po latach odnajdujemy szczątki ofiar komunistycznego terroru.

Ravensbrück – pamięć o ofiarach niemieckiej zbrodni. Jak wyglądało życie codzienne w niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet? Jaki obraz wyłania się z relacji więźniów oraz ze źródeł?

Autor: Zbigniew Stanuch, Krzysztof Szwagrzyk, Hanna Nowakowska, Robert Ogrodnik
Sędzia, który zabił braci Marchelów
Artykuł

Sędzia, który zabił braci Marchelów

Autor: Krzysztof Szwagrzyk
Spośród wielu przewidzianych prawem środków represji najczęściej sięgał po rozwiązania ostateczne. Swą ponurą sławę zyskał, orzekając ponad dwieście, w większości wykonanych wyroków śmierci. Tylko na Białostocczyźnie jego decyzje stały się podstawą rozstrzelania lub powieszenia co najmniej 174 osób.
Tradycja ryngrafu w polskiej historii

Tradycja ryngrafu w polskiej historii

Autor: Mateusz Marek, Tomasz Sikorski, Krzysztof Szwagrzyk
Na Cmentarzu Bródnowskim w kwaterze 45 N w latach 2015 i 2017 podczas prac poszukiwawczych IPN odnaleziono szczątki 25 ofiar komunistycznego terroru. Przy jednym ze szkieletów znajdował się ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na tle orła z wyrytym na rewersie napisem: Bohdan Stanisław Olszewski Żyrardów […] Szkolna 12, eviva N.S.Z. sic transit gloria mundi [łac.: tak przemija chwała świata].

W Generalnym Gubernatorstwie Lublin był jednym z kluczowych miejsc realizacji zbrodniczej polityki III Rzeszy wobec polskiej ludności. Więzienie na Zamku w Lublinie stało się ośrodkiem terroru i wyniszczania osadzonych na masową skalę. Było miejscem bezpośredniej eksterminacji.

Autor: Karol Nawrocki, Andrzej Pozorski, Krzysztof Szwagrzyk, Robert Derewenda, Artur Piekarz, Jacek Nowakowski, Rafał Leśkiewicz

Wrocławskie Osobowice - walka o prawdę o komunistycznych zbrodniach

Autor: Krzysztof Szwagrzyk, Paweł Rozdżestwieński

Żołnierze Wyklęci (odc. 35)

Autor: Krzysztof Szwagrzyk, Kazimierz Krajewski