Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czy znasz ten skrót?

Na co dzień często używamy skrótów. Dość często nazwy instytucji, firm, partii czy klubów sportowych znamy tylko w tej postaci, nie wiedząc do końca jak brzmią ich pełne nazwy.

Gdy po przełomowych wydarzeniach w sierpniu 1980 r. powstała Solidarność, cztery litery przed tym słowem miały dla Polaków ogromne znaczenie; dziś już nie wszyscy potrafią prawidłowo wskazać, że NSZZ oznacza: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy. Czy znasz powszechnie używane, kiedyś i obecnie, skróty?
 

 

 

Krok 1/8

Jeszcze przed I wojną światową powstał w - znajdującej się pod rosyjskim panowaniem - Warszawie, istniejący do dziś, klub sportowy „Polonia”. W jego herbie dotąd znajdują się trzy litery KSP. Oznaczają one: