Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Pierwsze polskie wybory

26 stycznia 1919 roku przeprowadzone zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego.

To pierwsze powszechne głosowanie obywateli odbudowującego się państwa polskiego miało na celu wyłonienie politycznej reprezentacji, która uchwali konstytucję Rzeczypospolitej. Był to także pierwszy sprawdzian sympatii politycznych całego społeczeństwa, cechującego się wówczas ogromnym zróżnicowaniem.

Krok 1/8

Sejm Ustawodawczy miał przede wszystkim zająć się uchwaleniem konstytucji dla odrodzonej Polski. Jego wybór zapowiedziany został w jednym z pierwszych aktów prawnych wydanych po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w listopadzie 1918 r. Jak brzmiała nazwa tego dokumentu?