Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Okrągły Stół – porozumienie, które wciąż dzieli

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 80 osób

Zacznijmy od genezy Okrągłego Stołu. Jakie wydarzenie, zdaniem większości historyków, bezpośrednio doprowadziło do rozpoczęcia rozmów komunistycznej władzy z częścią opozycji demokratycznej?

Zanim doszło do obrad Okrągłego Stołu, odbyły się negocjacje na temat warunków i zasad podjęcia wspólnych rozmów. Szczegóły tych spotkań nie zostały ujawnione, a ich kontrowersyjny przebieg Polacy poznali dopiero po latach. Uzgodnienia te – przede wszystkim pomiędzy reprezentującymi strony: Czesławem Kiszczakiem i Lechem Wałęsą – odbywały się przede wszystkim:

Obrady Okrągłego Stołu miały miejsce w budynku, który nazywany był w różny sposób. Przed wojną najczęściej mówiono o nim: Pałac Radziwiłłów lub Pałac Namiestnikowski, w okresie PRL upowszechniła się nazwa: Pałac Rady Ministrów. Dziś jest to:

Wśród wielu postanowień Okrągłego Stołu były również te, które uruchomiły zmiany o charakterze ustrojowym. Jednym z nich była decyzja o:

Pod pojęciem rozmów Okrągłego Stołu rozumiemy nie tylko spotkania plenarne, przy charakterystycznym meblu, ale także prace wielu zespołów tematycznych (popularnie nazywanych podstolikami). W sumie w spotkaniach udział wzięło:

Przy Okrągłym Stole zasiedli również cieszący się wówczas ogromnym uznaniem społecznym duchowni (rzymskokatoliccy i protestanccy). Byli oni członkami:

Niewiele osób wie lub pamięta, że do trwających dwa miesiące rozmów dopuszczeni zostali przedstawiciele jednej z organizacji międzynarodowych, czyli:

Opinie o Okrągłym Stole do dziś są przedmiotem sporów. W uzgodnieniach, odbywających się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. wzięło udział wiele osób związanych z opozycją, także tych, którzy początkowo odrzucali rozmowy z komunistami. Niektórzy sceptycy poparli później to porozumienie, ale też część uczestników obrad z czasem stała się ich krytykami. Która z organizacji niezmiennie potępiała Okrągły Stół (zarówno przed obradami, w ich trakcie, jak też po ich zakończeniu)?

„Postanowione w wyniku porozumienia przy Okrągłym Stole wybory do parlamentu z zapewnionym pozostawieniem 65% Sejmu w rękach komunistycznego reżymu (…) stanowią zaprzeczenie demokracji”. Taka opinia o podpisanym porozumieniu wyrażona została w oświadczeniu:

Wśród uczestników obrad Okrągłego Stołu było wielu późniejszych polityków III RP zarówno z obozu postsolidarnościowego, jak i postkomunistycznego. Należało do nich m.in. czterech pierwszych prezydentów (Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski) i wielu premierów. Z grona niżej wymienionych osób, stojących na czele polskiego rządu, przy Okrągłym Stole nie zasiadał: