Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Nobel dla Polaków. Wyróżnienie dla Polski

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 52 osób

Lista laureatów Nagrody Nobla, którzy urodzili się na ziemiach polskich, jest o wiele szersza od znanej nam listy polskich noblistów. To grono kilkunastu osób – w różnym stopniu – związanych z naszym krajem. Jednak nie należy do niego:

Przyznana w 1903 r. Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki rozsławiła na całym świecie Polkę Marię Skłodowską-Curie. Jednak warto przypomnieć, że nie była ona wówczas jedyną laureatkę, ponieważ:

Maria Skłodowska-Curie, tym razem już indywidulanie, otrzymała Nagrodę Nobla ponownie w 1911 r. Wyróżniono ją w dziedzinie:

W 1905 r. piątą w historii Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał Henryk Sienkiewicz – pisarz znany wówczas szerokiemu gronu odbiorców na całym świecie, zwłaszcza we Francji, Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. W uzasadnieniu swej decyzji komitet przyznający to wyróżnienie podkreślił wówczas:

Do pokojowej Nagrody Nobla oficjalnie nominowanych było wielu Polaków (nawet w okresie przed odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości). Wśród nich aż ośmiokrotnie zgłaszany był:

W 1924 r. literackiego Nobla dostał Władysław Reymont. Tym razem w uzasadnieniu wskazano konkretne dzieło, za które uhonorowano polskiego pisarza. Była to powieść:

Według jego syna: „On patrzył na Broadway, ale widział Marszałkowską”. Żyd urodzony na Mazowszu. Swoje główne dzieła stworzył w USA, w języku jidysz, choć z Polski wyjechał w wieku 33 lat. Jednocześnie podkreślał, że czuje się bardziej twórcą polskim, niż żydowskim czy amerykańskim. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1978 r. Chodzi o:

Literatura to kategoria noblowska, w której Polacy wyróżniani byli wielokrotnie. W 1980 r. nagrodę w tej dziedzinie otrzymał Czesław Miłosz. Prozaik i poeta, wykładowca prestiżowych amerykańskich uczelni, znany jest m.in. z tego, że słowa jego wiersza wyryto na:

W 1983 r. Norweski Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla Lechowi Wałęsie, przewodniczącemu „Solidarności”, o której po raz kolejny usłyszał cały świat. Wyróżniony nie zdecydował się na osobiste przyjęcie nagrody. Kto w jego imieniu odebrał ją w Oslo?

Ostatnie dwie „polskie” Nagrody Nobla przyznane zostały w dziedzinie literatury. Obie trafiły do kobiet (Wisławy Szymborskiej w 1996 r. i Olgi Tokarczuk w 2018 r.). Warto to odnotować, zważywszy, że od 1901 r. wśród 118 wyróżnionych osób uhonorowanych literatek było dotąd: