Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kto to powiedział?

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 485 osób

„Ja was przepraszam Panowie, ja was bardzo przepraszam, tak nie miało być”. To słowa wypowiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kto był ich adresatem?

Wywodzący się z partii konserwatywnej brytyjski premier Arthur Neville Chamberlain zasłynął z ugodowej polityki w stosunku do Niemiec i ustępstw w relacjach z Adolfem Hitlerem. Gdy w 1938 r. powrócił ze spotkania z przywódcami Francji, Niemiec i Włoch w Monachium wymachiwał na lotnisku kartką papieru z porozumieniem upokarzającym de facto Czechosłowację. Przy tej okazji wykrzyczał:

W 1939 r. Józef Stalin wygłosił słynne przemówienie, które zapowiadało zbliżenie Związku Sowieckiego i Niemiec. Przeszło ono do historii jako „mowa kasztanowa”, ze względu na:

Na konferencji założycielskiej Narodów Zjednoczonych, jaka odbyła się z inicjatywy zwycięskich mocarstw w czerwcu 1945 roku w San Francisco, zabrakło przedstawicieli Polski. Kto zaprotestował przeciwko temu, wypowiadając niniejsze słowa: „W tej sali, w której zebrały się wielkie narody, aby uczynić ten świat lepszym, nie widzę flagi Polski, za którą toczono tę okrutną wojnę”?

Kto w 1962 roku wypowiedział słynne słowa o „Wrocławiu, na ziemiach zachodnich, po wiekach odzyskanych”? Zdanie to władza komunistyczna w Polsce starała się przedstawić jako akceptację autora tej wypowiedzi nie tylko dla granicy na linii Odry i Nysy Łużyckiej, ale także dla jałtańskiego porządku w Europie?

„Niech żyje Zabrze, najbardziej śląskie miasto ze śląskich miast, czyli najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast!” zawołał podczas wizyty w tym mieście:

„Naszym dążeniem będzie pogłębienie porozumienia, szacunku i sympatii między dzisiejszymi Niemcami a narodem polskim, aby na tej płaszczyźnie wyrosła prawdziwa przyjaźń”. Autorem tego zdania był:

„Non abbiate paura!” – to słynne wezwanie papieża Jana Pawła II podczas mszy inaugurującej jego pontyfikat. Co znaczy?

„Panie Grobaczow! Niech pan zburzy ten mur!” – tymi słowami, podczas spotkania z mieszkańcami Berlina Zachodniego, wezwał przywódcę Związku Sowieckiego do zmiany polityki w Europie Wschodniej: