Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kto to powiedział?


Ludzie zapisują się w historii poprzez swoje czyny, ale także poprzez słowa. 


Bywa i tak, że wypowiedziane zdania wywierają wpływ nie tylko na słuchaczy, ale na całe zbiorowości. Słynne wystąpienie ministra Becka o pokoju za wszelką cenę, czy wezwanie papieża Jana Pawła II o odnowę oblicza tej ziemi – nie sposób opisywać historię bez ich przytaczania. 

Spróbujmy prześledzić kilka wypowiedzi, które przed laty wzbudzały emocje, a dziś są przytaczane w podręcznikach:

 

 

Krok 1/9

„Ja was przepraszam Panowie, ja was bardzo przepraszam, tak nie miało być”. To słowa wypowiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kto był ich adresatem?