Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Dekada Solidarności

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 232 osób

Nie każdy wie lub pamięta, że słynny Polski Sierpień poprzedziły protesty robotnicze w lipcu 1980 r., kiedy to zastrajkowali mieszkańcy:

Jedną z głównych przyczyn strajku w Stoczni Gdańskiej było zwolnienie skromnej, ale wielkiej duchem pracownicy, która zyskała popularność wśród załogi często występując w obronie praw pracowniczych. Chodziło o:

Nie tylko pracownicy zrzeszyli się w Solidarności. Swoją reprezentację wywalczyli m.in. rolnicy (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”), a także studenci. 22 IX 1980 r. powstała, zarejestrowana przez komunistyczny sąd ponad cztery miesiące później, organizacja pod nazwą:

13 grudnia 1981 r. władza odebrała Polakom nadzieję. Czołgi na ulicach, prześladowania i aresztowania, internowania i zwolnienia z pracy, zakaz podróżowania – tak wyglądał stan wojenny wprowadzony przez dyktaturę Wojciecha Jaruzelskiego. W celu utrzymania władzy stanął on na czele grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, a władzę w kraju przejęła bezprawnie struktura o nazwie:

Jak nazywała się największa polska podziemna organizacja antykomunistyczna założona w stanie wojennym we Wrocławiu przez zmarłego we wrześniu 2019 r. Kornela Morawieckiego?

5 października 1983 r. Norweski Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla Lechowi Wałęsie, przewodniczącemu „Solidarności”. Było to ważne wydarzenie dla całej opozycji antykomunistycznej w Polsce, a świat po raz kolejny usłyszał o Solidarności. Wyróżniony nie zdecydował się na osobiste przyjęcie nagrody. Kto 10 grudnia 1983 r. odebrał ją w Oslo?

19 października 1984 r. komunistyczni funkcjonariusze uprowadzili, a następnie zamordowali kapłana zwanego Kapelanem Solidarności. Pełnił on posługę w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu i zasłynął z organizacji pielgrzymek ludzi pracy, a także kazań podczas mszy za ojczyznę. W 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o jego męczeństwie. Rok później został beatyfikowany (tzn. ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego). Duchownym tym był:

Gospodarkę PRL w latach osiemdziesiątych cechowało gigantyczne marnotrawstwo, energochłonność i bardzo niska efektywność, a przede wszystkim ogromne i wciąż narastające braki w centralnie planowanym zaopatrzeniu. Próbując zaradzić pogarszającej się sytuacji komunistyczna władza wybrała katastrofalne w skutkach rozwiązanie – zwiększanie emisji pieniądza. Inflacja rozpędzała się z roku na rok. W 1986 r. wynosiła 17,7 proc., w 1987 r. – 25,2 proc., a w 1988 r. – 60,2 proc. W 1989 r. było to już:

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych przez kraj po raz kolejny przetoczyła się fala protestów, organizowana w wielu zakładach przez młodsze pokolenie zwolenników i działaczy opozycji antykomunistycznej. Zastrajkowały m.in. zakłady w Stalowej Woli, w krakowskiej Nowej Hucie, a także Stocznia Gdańska i kopalnie w Jastrzębiu-Zdroju. Było to w roku:

W 1989 r. władza postanowiła podjąć rozmowy z częścią opozycji; przygotowując się do pertraktacji odbyła nieformalne spotkania z wybranymi działaczami związanymi z Solidarnością. Najsłynniejsze stały się po latach uzgodnienia w Magdalence. W końcu 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się oficjalne negocjacje, które do historii przeszły jako:

W 2010 r. polski parlament ustanowił odznaczenie dla osób zaangażowanych w działalność opozycyjną i antykomunistyczną w okresie PRL. Jest ono przyznawane od 2011 r., a wśród uhonorowanych nim osób znalazło się wielu działaczy Solidarności i innych organizacji opozycyjnych funkcjonujących w latach osiemdziesiątych. Jest to: