Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Czy znasz ten skrót?

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 162 osób

Jeszcze przed I wojną światową powstał w - znajdującej się pod rosyjskim panowaniem - Warszawie, istniejący do dziś, klub sportowy „Polonia”. W jego herbie dotąd znajdują się trzy litery KSP. Oznaczają one:

8 II 1919 r. powstał w odrodzonej Polsce główny urząd zajmujący się kontrolą instytucji publicznych – NIK. Co oznacza litera „N” w nazwie Izby Kontroli.

Po przewrocie majowym w 1926 r. zwolennicy Marszałka Piłsudskiego powołali ugrupowanie, które miało mieć charakter pozapartyjnej formacji zrzeszającej osoby popierające politykę ówczesnej ekipy rządzącej. Do nazwy i skrótu BBWR odwoływano się też i później. Wskaż która nazwa jest zmyślona:

Jedna z najważniejszych sił politycznych w okresie międzywojennym jaką była narodowa demokracja zyskała, początkowo wśród przeciwników, pewną charakterystyczną nazwę, która pochodziła od przekształcenia skrótu tworzonego przez to środowisko w 1922 r. komitetu wyborczego. Była to:

Do dziś jeżdżąc koleją spotykamy się z nazwą najpopularniejszego przewoźnika, czyli PKP (Polskie Koleje Państwowe). Po 1945 r. również transport autobusowy tworzył jedno wielkie przedsiębiorstwo:

Cepelia – ta (również pochodząca od skrótu) popularna, zwłaszcza w latach 70. i 80. XX w., nazwa, stanowiła wręcz rodzimą markę. Jakie towary, często wykorzystywane na wręczane przy różnych okazjach prezenty, sprzedawano w sklepach nazywanych Cepeliami:

Zgłębiając historię organów represji, na których opierał się reżim komunistycznych, często spotykamy skrót ZOMO: Oznacza on:

Po wprowadzeniu stanu wojennego dyktaturę, na czele której stał Wojciech Jaruzelski, nazywano wroną. Popularne było hasło: „Orła wrona nie pokona”. Skąd ta nazwa?