Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zatrzymać imperium zła. Quiz o wojnie polsko-bolszewickiej

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 448 osób

Pod koniec 1919 roku siły polskie stanowiło 21 dywizji piechoty i 7 brygad jazdy. Pod bronią znalazło się wówczas około:

Jednym z pierwszych i najważniejszych rozdziałów toczonej w latach 1918-1920 wojny polsko-bolszewickiej była wyprawa kijowska. Sojusz Marszałka Józefa Piłsudskiego z przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej Symonem Petlurą doprowadził do zajęcia na początku maja 1920 r. Kijowa. Pierwsi polscy żołnierze dotarli do centrum miasta:

Coraz trudniejsza sytuacja na froncie i bezpośrednie zagrożenie stolicy przez wojska bolszewickie skłoniły Polaków do zgody. Powstał Rząd Obrony Narodowej posiadający szerokie poparcie większości sił politycznych. Na jego czele stanął:

Gdy bolszewicy zbliżali się do Warszawy wielu przedstawicieli innych państw, przekonanych o nieuchronnym zajęciu miasta, postanowiło opuścić polską stolicę i ewakuować placówki dyplomatyczne. Jednak w szykującym się do obrony mieście pozostali przedstawiciele m. in.:

Wiktoria wojsk Piłsudskiego pod Warszawą, choć ogromnie ważna zarówno pod względem taktycznym, jak i propagandowym, nie przesądzała jeszcze o losach wojny. 17 VIII 1920 r. batalion złożony z lwowskich ochotników bohatersko stawił czoło 6 Dywizji Konnej Budionnego ofiarnie odpierając natarcie na Lwów. Do decydującej bitwy doszło:

W dyskusjach poświęconych wojnie polsko-bolszewickiej często pojawia się kwestia losu jeńców rosyjskich. Historycy do dziś spierają się na temat ich liczby i ilości ofiar śmiertelnych. Wiadomo jednak, że najczęstszą przyczyną śmierci przebywających w niewoli Rosjan była epidemia bardzo groźnej wówczas choroby:

Znaczącą rolę (choć pełną błędów dających korzyści stronie polskiej) w przebiegu wojny polsko-bolszewickiej odegrał również Józef Stalin, który w jej trakcie pełnił funkcję:

Cennym źródłem dla badaczy wojny polsko-bolszewickiej są zapiski pewnego młodego cudzoziemskiego oficera, który od kwietnia 1919 r. do stycznia 1921 r. przebywał w Polsce, a później został wybitnym politykiem i mężem stanu. Chodzi o: