Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Uzbrójmy dusze w twardość skały”. Quiz o Śląsku w XX wieku

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 148 osób

Trzy powstania śląskie to wyjątkowa karta nie tylko w dziejach Śląska, ale też całej Polski. Ślązacy chcieli złączenia z Polską i w najtrudniejszych momentach chwytali za broń. Pierwsze powstanie śląskie zaczęło się:

Autonomia, którą cieszyło się w okresie II Rzeczpospolitej województwo śląskie, przyznawała regionowi m.in. prawo do własnego skarbu i lokalnego parlamentu. Taki status w międzywojennej Polsce obejmował:

To wyjątkowa postać. Niestety jej zasługi dla Śląska wciąż wymagają przypominania i upamiętnienia. Kim była Ślązaczka, która w 1929 r. zasiadła w senacie z ramienia Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy, wcześniej działaczka społeczna, propagująca polskość Śląska, przewodnicząca Zarządu Głównego Towarzystwa Polek na Śląsku?

16 listopada 1938 r., po odzyskaniu przez Polskę i włączeniu do województwa śląskiego Zaolzia, prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską i rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na obszar, który w tym akcie występuje jako:

Przygotowania Niemiec do rozpętania II wojny światowej nie ograniczały się tylko do kwestii militarnych. Hitler planował również działania propagandowe, które miały uwiarygodnić agresję III Rzeszy na Polskę. W tym celu przygotowana została tzw. prowokacja gliwicka, w ramach której dość nieudolnie sfingowano atak na:

„Niech żyje (...). Najbardziej śląskie miasto ze wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast”. Słowa te, wypowiedziane przez prezydenta Francji Charles’a de Gaulle’a odwiedzającego m.in. Śląsk podczas wizyty w Polsce we wrześniu 1967 r., dotyczyły:

Ślązacy od dawna słyną z zamiłowania do piłki nożnej. Wiele pochodzących z tego regionu klubów może poszczycić się wspaniałą tradycją i licznymi tytułami. Jeden z nich zdobył swego czasu rzesze kibiców, także w innych częściach Polski. Która z drużyn, po wspaniałej grze w sezonie 1969/70, dotarła do finału Pucharu Zdobywców Pucharów?

Sierpień 1980 r. i narodziny Solidarności kojarzone są głównie z Wybrzeżem. Jednak także na Śląsku Polacy, natchnieni przesłaniem papieskiej pielgrzymki do ojczyzny z 1979 r., upomnieli się wtedy o wolność i poszanowanie podstawowych praw. Stanęło blisko 300 zakładów, w których pracowało prawie 900 tys. osób. Strajki te zakończyły tzw. Porozumienia jastrzębskie. Który postulat nie był przedmiotem prowadzonych wówczas negocjacji pomiędzy strajkującymi a przedstawicielami komunistycznej dyktatury?

To na Śląsku górnicy przeprowadzili najdłuższy protest w pierwszych dniach stanu wojennego. Przeciwko bezprawiu i terrorowi wprowadzonemu 13 XII 1981r. przez Wojciecha Jaruzelskiego przez dwa tygodnie trwał strajk w:

„Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy, bo ja bym z takim Papieżem nie wytrzymał. Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem znowu ni ma przyjechać – przyjeżdzo” – tymi słowami Jan Paweł II, naśladując śląską mowę, nawiązał do odwołanej, ze względu na stan zdrowia, wizyty w Gliwicach, kiedy wreszcie przybył do tego miasta. Było to podczas: