Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Tu była, jest i będzie tylko Polska”. Quiz o Pomorzu w 1920 r.

Średnie wyniki

* Formularz został wypełniony przez 187 osób

Zaślubiny Polski z Bałtykiem w lutym 1920 r. odbyły się w:

Które miasto podczas operacji przyłączania Pomorza zajęto jako pierwsze?

Akt zaślubin Polski z morzem gen. Józef Haller wspominał przy mikrofonach Polskiego Radia: Stojąc pod banderą zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak zaślubin Polski z Bałtykiem wrzucam pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska. Za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku Kaszubów. Żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia. A na moje zapytanie "czemuście go nie chwycili" odpowiedzieli proroczo "będziemy go mieli...

Większość Pomorza i ziem z nim sąsiadujących zostało zajętych przez Prusy już podczas pierwszego rozbioru w 1772 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wróciły do Macierzy po 148 latach. A jak długo trwała niewola Torunia?

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ponowne przyłączenie Pomorza okazało się procesem z wielu względów złożonym, a natychmiastowe zjednoczenie okazało się wręcz niemożliwe. Na polskich działaczy, którzy pozostali na terenie Pomorza, spadły niemieckie szykany i represje. Jednak decyzją Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku, prawie cały ten ważny region (wraz z istotnym węzłem kolejowym w Działdowie) miał wrócić do Polski. Faktyczne włączenie ziem pomorskich w skład Polski miało nastąpić...

Podczas operacji przywracania Pomorza do Polski zginął tylko jeden polski żołnierz. Był to:

W II RP, podobnie jak obecnie istniało województwo pomorskie, które powstało 12 sierpnia 1919 roku z części terenów dawnego zaboru pruskiego (Prusy Zachodnie) na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej. Jednak dopiero w styczniu 1920 roku po wkroczeniu na Pomorze wojsk generała Hallera mogła tam się zorganizować polska administracja. Stolica województwa znajdowała się w:

Koncepcja piastowska, reprezentowana przez endecję i ludowców, ścierała się podczas I wojny światowej i w czasie walk o granice Odrodzonej z jagiellońską, głoszoną przez piłsudczyków. Roman Dmowski, delegat Polski na konferencję paryską w 1919 r. i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu, który dawał nam dostęp do Bałtyku, pisał w latach dwudziestych XX w.: „Krótki […] okres istnienia naszego odbudowanego państwa chyba nam unaocznił, jak olbrzymie znaczenie dla naszej niezawisłości i dla naszego rozwoju gospodarczego ma ten skrawek wybrzeża morskiego, który posiadamy, jak wielką trudność dla nas stanowi to, że Gdańsk nie należy całkowicie do państwa polskiego.” I konkludował:

Liga Morska i Kolonialna była organizacją społeczną, której celem było propagowanie zagadnień morskich wśród obywateli II RP. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej, a jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski. Pod tą nazwą organizacja działała jednak dopiero od 1930 r. Wcześniej, od 1924 r. była to:

Jednym z bohaterów operacji, która złączała na powrót Pomorze z Macierzą w 1920 r., był generał Stanisław Pruszyński. Chociaż ani on, ani jego rodzina nie była związana z regionem, to po przeniesieniu w stan spoczynku (półtora roku później) na miejsce zamieszkania wybrał właśnie jedno z pomorskich miast. Spotykał się tam na co dzień z ogromnym szacunkiem mieszkańców, aż do śmierci w 1929 r. Został pochowany na miejscowym cmentarzu garnizonowym. Chodzi o: